Zv. ministrja e Financave, Shiret Elezi informon kompanitë vendore se janë lehtësuar kushtet për aplikime financiare.

“Një nga ato risi, shtrirja e masës është që kushtet për ruajtjen e numrit të të punësuarve gjatë përdorimit të masës janë liruar. Me kushtet aktuale për ndërmarrjet e mikro dhe të vogla, ata mund të mbajnë të njëjtin numër të punësuarve minus 15%, të mesëm në minus 10% dhe të mëdha deri në minus 5% të të punësuarve. Para ndryshimit të kësaj gjendje, ata ishin të detyruar të mbajnë të njëjtin numër të punësuarve deri në muajin Korrik, pra dy muaj pas përdorimit të masës.

Me futjen e këtyre përqindjeve, pushimet nga puna do të parandalohen përsëri, por shtrirja e kompanive që do të mund të aplikojnë për masën do të rritet dhe kështu vazhdojnë të funksionojnë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, thekson mes tjerave zëvendësministrja e financave Shiret Elezi gjatë prezantimit të këtyre masave.

Përfshinë aktiviteteve më të prekura nga Covid-19, dmth hotelieri, turizmi dhe transporti. Siç e dini, masat anti-krizë “14.500 denarë për punonjës” dhe “subvencion 50% të subvencionit” nuk mund të kombinohen” thekson Elezi.

Ajo deklroi se tani, për këto tre aktivitete, do të jenë në gjendje të kombinohen nëse kompanitë ishin më parë stabile nga ana financiare nuk kishin humbje për dy vjet rresht, pra për 2018 dhe 2019, nuk janë në listën e debitorëve të DAP nga Marsi i vitit 2020, deri në Shkurt ato nuk vonuan të paguajnë detyrime në bazë të kredive për më shumë se 90 ditë nga data e afatizimit. Pra, ndërmarrjet stabile nga hotelieria, turizmi dhe transporti do të jenë në gjendje të përdorin të dyja masat anti-krizë – 14.500 denarë ndihmë financiare për punonjës dhe 50% subvencion nga shteti.

“Ekziston edhe një përfitim shtesë që u jepet kompanive që përdorin masën “mbështetje financiare prej 14,500 denarë për punonjës”, mundësinë e shndërrimit të fondeve që morën përmes kësaj mase në grant, pra fonde të pakthyeshme. Siç e dini më parë, kompanitë që do të pësojnë humbje në vitin 2020, nuk do të kthejnë fondet nga ndihma, fondet e alokuara nga shteti do të jenë të pakthyeshme për ta.

Tani fushëveprimi i masës po zgjerohet me ato kompani që padyshim janë të goditura nga kriza, pra me kompani që kanë realizuar fitim në dy vitet e fundit, të cilat nuk janë në listën e debitorëve të DAP dhe që deri në Mars të këtij viti nuk vonuan me pagimin e detyrimeve të kredive më gjatë se 90 ditë nga afatizimi, si dhe nëse ata investojnë shumë të barabartë ose më të madhe të mbështetjes të marrë në trajnimin e punonjësve, përmirësimet e procesit të punës dhe kapitali prodhues. Fondet për to do të shndërrohen në grante”, tha Elezi.

Ministrja shton se këto ndryshime janë bërë në bashkëpunim me Bankën Botërore, me qëllimin për të mbështetur më tej kompanitë lokale dhe kërkesat që ata paraqitën./Telegrafi/