Edhe seanca e së martës në gjykimin ndaj Shaban Gogajt ka dështuar në mungesë të avokatit Blerim Ademaj, i cili po e konteston ligjshmërinë e vendimit të Gjykatës Themelore në Pejë, përmes të cilit është caktuar si mbrojtës në gatishmëri i të pandehurit Gogaj, pasi ky i fundit në vazhdimësi ka mohuar që ta mbrojnë avokatët tjerë përpos avokatit të përjashtuar Besnik Berisha.

Avokati  Ademaj pretendon se gjykata nuk ka të drejtë ta angazhojë sipas detyrës zyrtare, por Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK).

Kryetarja e trupit gjykues, Violeta Husaj-Rugova njoftoi të pranishmit se avokati Ademaj përmes parashtresës kishte arsyetuar mungesën e tij, me arsyetimin se angazhimi i tij sipas detyrës zyrtare ishte bërë nga gjykata dhe jo nga Zyra e Odës, duke mos e respektuar radhën e caktimit.

Reklama
Reklama

Në këtë parashtresë avokati Ademaj ka sqaruar se në rast se nuk e respekton Memorandumin për caktimin sipas radhës së avokatëve nga Zyra e Odës së Avokatëve, ndaj tij mund të shqiptohet masë disiplinore, pasi sipas tij avokatët ex-officio caktohen nga Oda dhe jo nga gjykata.

Avokati ka kërkuar që caktimi i avokatit të bëhet përmes Odës, duke respektuar radhën dhe nëse ai do të ishte në radhë, atëherë avokati Ademaj ka shkruar se do të jetë prezent në seancë.

Ndryshe, në këtë seancë ishte i pranishëm prokurori Isuf Sadiku dhe i pandehuri Isuf Cacaj, ndërsa mungoi i pandehuri Gogaj, ndaj të cilit ishin revokuar udhëresat për sjellje në gjykatë për shkak të dështimit të seancës, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Reklama
Reklama

Në këtë seancë, i pandehuri Cacaj kërkoi nga trupi gjykues që t’ia aprovonte fajësinë për veprën penale të armëmbajtjes paleje, pasi sipas tij vepra penale për të cilën akuzohej nuk lidhej me të pandehurin Shaban.

Ai shtoi se ishte në procedurë penale që 4 vite edhe pse ishte duke e pranuar fajësinë në vazhdimësi.

Trupit gjykues e njoftoi të pandehurin se do të shqyrtojnë edhe njëherë këtë mundësi edhe pse një herë ishte marrë vendimi për aprovimin e fajësisë nga ana e të pandehurit Cacaj.

Ndryshe, në këtë seancë nuk ishin të pranishëm prindërit e të ndjerit dhe avokati i tyre Berat Tmava, i cili e kishte njoftuar gjykatën se nuk do të vijnë në gjykatë, pa u siguruar se seanca do të mbahet.

Reklama
Reklama

Seanca e radhës u caktua më 6 tetor 2022.

Ndryshe, më 8 shtator 2022 avokati Liridon Tafa, i caktuar si avokat sipas detyrës zyrtare për mbrojtjen e të pandehurit Shaban Gogaj, e kishte liruar sallën e gjykimit gjatë shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën e Pejës, pasi njoftoi trupin gjykues se ishte kanosur nga tani i pandehuri Shaban Gogaj.

cës apo jo seriozitetit të tij, ashtu që përkundër përpjekjeve për ofrimin e ndihmës, tani të ndjerit Agonis, i njëjti nuk ka mundur t’i mbijetojë plagës.