LAJMI I FUNDIT:

Në tremujorin e katërt të 2021 nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 25,895 familje

Në tremujorin e katërt të 2021 nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 25,895 familje

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Mirëqenies Sociale” për tremujorin e katërt 2021, ndërsa ky publikim bëhet e ditur se në këtë periudhë nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 25 895 familje me gjithsej 102,904 anëtarë, dhe nga skema për mbështetje materiale familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara kanë përfituar 2,460 familje.

Reklama

Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontribut-paguese të moshës, skemën e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara, skemën e pensioneve për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, skemën për mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, skemën për pensionet familjare, skemën për pensionet invalidore.

Ky publikim po ashtu përfshin skemën e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe veteranëve të luftës, skemën e pensioneve të Trepçës, skemën e pensioneve për Trupat Mbrojtëse të Kosovës, të Forcës së Sigurisë së Kosovës, skemën e kompensimeve për personat e verbër, të dhëna për numrin e fëmijëve të braktisur etj.

Ndërkaq, nga skemat pensionale rezulton se nga skema e pensioneve bazë të moshës janë 141 162 përfitues; nga skema e pensioneve kontributpaguese të moshës janë 49 872 përfitues; nga skema për pensionet familjare janë 3 545 përfitues; nga skema për pensionet invalidore janë 68 përfitues; nga skema për pensionet e Trepçës janë 2 028 përfitues; nga skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të  Kosovës janë 1 223 përfitues; nga skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës janë 625 përfitues.

Nga skema e kompensimeve për personat e verbër janë 1 460 përfitues; nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara janë 18 903 përfitues; nga skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik janë 2 662 përfitues; nga skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës janë 13 293 përfitues; dhe nga skema për veteranët e luftës janë 36 804 përfitues.

Ndërsa nga skema e viktimave civile janë 1 023 përfitues.

Agjencia e Statistikave të Kosovës njofton se gjatë këtij tremujori janë braktisur katër fëmijë. /Telegrafi/