Edhe pse niveli i papunësisë në Kosovë konsiderohet të jetë i lartë, në kohët e fundit po vërehet një sfidë për bizneset kosovare në gjetje të punëtorëve. Për dallim prej kësaj, po ka shumë të rinj e të reja që nuk po mund të gjejnë vend pune.

Në kuadër të kësaj, është duke u realizuar një hulumtim nga Pyper në lidhje me rininë në tregun e punës dhe sfidat që i hasin.

Të gjithë të rinjtë (16 – 30 vjeç) mund ta shprehin pikëpamjen e tyre në këtë pyetësor të shkurtë.

Linku i pyetësorit: https://pyper.info/rinia-ne-tregun-e-punes/