Banorët e Graçanicës janë përfituesit më të mëdhenj për financim nga ana e Buxhetit të Kosovës me 1,176 euro, ndërsa ata nga Deçani për vitin 2019 kanë përfituar 224 euro për kokë banori.

Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Financave të prezantuara në “Informator për qytetarë – Buxheti i Republikës së Kosovës 2019”, buxhetin më të lartë e ka Komuna e Prishtinës me 87.73 milionë euro, kurse ajo e Kllokotit ka buxhetin më të vogël prej 1.24 milionë euro, shkruan Telegrafi.

Për nga lartësia e pagesës për kokë banori, në pesëshen e parë pas Graçanicës, vjen Komuna e Parteshit, ajo e Obiliqit, Shtërpcës dhe Mitrovicës së Veriut.

Në fund të listës është Komuna e Kaçanikut, Dragashit, Rahovecit dhe Vitisë.

Financimi i komunave për kokë banori për vitin 2019 | Burimi: Ministria e Financave

Sipas Ministrisë së Financave, përcjell Telegrafi, buxheti i komunave për vitin 2019 është 554.7 milionë euro.

Buxheti i Kosovës paraqet dokumentin në formë të ligjit me të cilin planifikohen të hyrat dhe shpenzimet të shtetit për tërë vitin kalendarik. Aii përgatitet nga Ministria e Financave, në koordinim me organizatat buxhetore dhe miratohet në fund të vitit nga Kuvendi i Kosovës. /Telegrafi/