Një gatim që mund të gatuhet nga të gjithë, shumë e shijshme dhe pa shpenzime.