LAJMI I FUNDIT:

Përfshirja në aktivitetet ekstrakurrikulare

Përfshirja në aktivitetet ekstrakurrikulare

Zbulimi dhe kuptimi i faktorëve që kontribuojnë në suksesin e studentëve tanë është një nga interesat tona më të mëdha.

Hulumtimet tregojnë se pjesëmarrja në aktivitetet ekstrakurrikulare lidhet pozitivisht me zhvillimin e studentëve si në aspektin akademik ashtu edhe personal.

Studentët që marrin pjesë në aktivitetet ekstrakurrikulare kanë sukses më të madh akademik, zhvillim më të madh të karakterit, veçanërisht në fushat e menaxhimit të kohës dhe aftësive drejtuese, e sociale.

Përfshirja në këto aktivitete është shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin social të studentëve tanë. Aktivitetet grupore ndërtojnë aftësitë e punës në grup dhe zhvillimin komunikimit, të cilat mundësojnë ndërtimin e një karriere të sukseshme.

Kolegji Universum vazhdon të jetë vatër e aktiviteteve akademike dhe atraktive dhe vazhdimisht synon që aktivitetet e tilla të jenë primare për institucionin.

Së fundmi Kolegji Universum ka krijuar edhe bordin studentor me qëllim të gjithëpërfshirjes së studentëve në aktivitetet e shumta që Universum organizon në vazhdimësi.

Për më shumë informata kontaktoni:

Nr.tel: +383 44 144 062

E-mail:info@universum-ks.org

Facebook: Kolegjin Universum

Instagram: universumcollege

Artikull i sponzorizuar