Aplikacioni mobil që ofrohet nga banka ProCredit ofron për klientët privatë një alternativë më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të përshtatshme për menaxhimin e financave.

Tani klientët privatë që kanë llogari në bankën ProCredit mund të aplikojnë online për t’u pajisur me shërbimin e-Banking.

APLIKO ONLINE KËTU

Përmes e-Banking ju mund të kryeni shërbimet e mëposhtme: 

– Shikoni gjendjen e llogarive
– Paguani faturat mujore
– Paguani qerdhen apo institucionet e ngjashme
– Realizoni transferta në kursime
– Realizoni transferta kombëtare dhe brenda bankës
– Hapni e depozita me afat online…etj.  

Përndryshe ky shërbim nuk ka asnjë kosto shtesë sepse përfshihet brenda shërbimeve që ofrohen në llogarinë ProCredit Direkt.

Lehtë e ma lehtë!

artikull i sponsorizuar