Nga tani pagesat per Iute Credit mund ti realizoni në të gjitha zyrat e IFJB CAPITAL RIA në Kosovë, e cila është e shtrirë në tërë territorin e Kosovës me mbi 120 zyra.

Në Capital Ria mund ti realizoni edhe te gjitha pagesat tjera të llojeve të ndryshme me para të gatshme. si psh pagesat për Kesco, Ujesjellësin, Kujtesa, Air Prishtina, Ndermarrja publike banesore, Oda e indermiereve dhe mamive, TCK, pagesat për mbeturina, pagesat komunale si dhe të gjitha pagesat e institucuioneve shtetërore si dhe private,e atë me shërbim te shpejtë, të sigurtë dhe të lire.

Gjithashtu përmes Capital Ria mund të bëni edhe transfere nderkomëbtare hyrëse dhe dalëse me më shumë se 150 shtete me kushte mjaftë të volitshme brenda 10 minutave.

Reklama
Reklama

Qëllimi i Capital Ria është të ofroj kushte sa më të përshtatshme në kryerjen e këtyre shërbimeve me qëllim që tu mundësojë qytetarëve dhe bizneseve shërbimin e merituar.

Për më shumë informata mund të kontaktoni: +38349197999
https://www.facebook.com/CapitalKs/