Për fillimin e vitit të ri shkollor, Viva Fresh Store ka përgatitur ofertat më të mira në të gjitha pajiset shkollore si dhe në veshmbathjet për djem dhe vajza. Ofertat përfshinë: çantat, lapsat, fletorët, ngjyrat nga të gjitha llojet, ushtrimorët, numëratorët e gjithçka tjetër që ju duhet për shkollë i gjeni më shumë zbritje në Viva Fresh Store.

Të dashur nxënës dhe mësues, urime viti i ri shkollor!