Përfitoni nga ulja e provizioneve për dërgesat nga Kosova drejt shteteve rajonale: Kosovë – Kosovë,  Kosovë – Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovine, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi dhe Slloveni, përmes RIA Money Transfer dhe IFJB Capital dhe atë me çmimet më të lira në treg.

Në Capital Ria mund të bëni transfere ndërkombëtare hyrëse dhe dalëse në më shumë se 160 shtete me kushte mjaft të volitshme brenda 10 minutave.

Në Capital Ria mund t’i realizoni edhe të gjitha pagesat tjera të llojeve të ndryshme me para të gatshme. si psh pagesat për Kesco, Ujësjellësin, Kujtesa, Air Prishtina, Ndërmarrja Publike Banesore, Oda e Infermierëve dhe Mamive, TCK, pagesat për mbeturina, pagesat komunale si dhe të gjitha pagesat e institucioneve shtetërore si dhe private, dhe atë me shërbim te shpejtë, të sigurt dhe të lirë.

Qëllimi i Capital Ria është të ofroj kushte sa më të përshtatshme në kryerjen e këtyre shërbimeve me qëllim që tu mundësojë qytetarëve dhe bizneseve shërbimin e merituar.

Për më shumë informata mund të kontaktoni: +38349197999 ose në ueb sajtin: www.capital-ks.com