Një djalosh milioner i dhënë pas dynjasë, sprovohet me kancer. Mjekët i thonë se nuk do të jetojë më shumë se disa muaj. Sot ai ka vdekur, jo disa muaj pas shfaqjes së sëmundjes, por disa vjet.

Ali Banat, pasi kuptoi sëmundjen e rëndë, ndryshoi stilin e jetës, filloi me projekte bamirësia dhe nuk ndaloi deri sot kur ai vdiq.

Ai thotë se sëmundja ishte dhuratë nga Zoti, që të ndryshonte jetën dhe të bëhej shkak që të merrte diçka nga pasuria e tij në botën tjetër, duke e dhuruar në këtë botë. /30Ditët/