Të dhënat e tregtisë së jashtme, prezantuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 2.1 për qind në muajin dhjetor 2018, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2017. Llogaritur në vlerë monetare, ky deficit arriti në 273.5 milionë euro, krahasuar me deficitin prej 267.8 milionë euro në vitin 2017 dhe eksporti mbulon importin me 9.7 për qind.

Eksporti i mallrave në muajin dhjetor 2018 kishte vlerën 29.4 milionë euro, ndërsa importi ishte 302.9 milionë euro, që është një rënie prej 0.2 për qind për eksport dhe një rritje prej 1.9 për qind për import, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017.

Sipas të dhënave të grupeve kryesore të eksportit, 39 për qind të eksporteve e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre, 12.9 për qind e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 11.5 për qind e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre, 8.5 për qind e përbëjnë produktet minerale, 5.9 për qind e përbëjnë produktet bimore, 4.6 për qind e përbëjnë artikujt e ndryshëm të prodhuar dhe 3.3 për qind e përbëjnë produktet e industrisë kimike.

Ndërsa, sipas të dhënave të grupeve kryesore për import, 15.4 për qind e përbëjnë produktet minerale, 14.8 për qind e përbëjnë makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, 12.4 për qind e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 12 për qind e përbëjnë mjetet e transportit, 8.3 për qind e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre, 6.4 për qind e përbëjnë produktet e industrisë kimike, 5.1 për qind e përbëjnë tekstil dhe artikujt prej tij dhe 5 për qind e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre.

Eksportet e Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian arritën në 7.3 milionë euro ose rreth 25 për qind e eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej 7.1 për qind. Partnerët kryesorë për eksportin e mallrave në Bashkim Evropian janë Gjermania me 6.7 për qind, Holanda me 3.4 për qind, Italia me 2.8 për qind dhe Sllovenia me 2.3 për qind.

Importet e Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ishin rreth 155.1 milionë euro ose 51.2 për qind e importeve të përgjithshme, me një rritje prej 12.7 për qind. Importet me pjesëmarrje më të lartë ishin nga Gjermania me 13.1 për qind, Italia me 6.3 për qind, Greqia me 5.9 për qind, Sllovenia me 5.3 dhe Polonia me 2.9 për qind.

Në muajin dhjetor 2018, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-së arritën në 13.3 milionë euro ose 45.3 për qind të eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej 11.8 për qind. Partnerë kryesorë për eksport nga vendet e CEFTA-së janë Shqipëria me 23 për qind, Maqedonia me 10.8 për qind, Serbia me 5.6 për qind dhe Mali i Zi me 4.6 për qind.

Ndërsa, importet nga vendet e CEFTA-së në muajin dhjetor 2018 arritën në 42,3 milionë euro ose 14 për qind të importeve të përgjithshme, me një rënie prej 46.8 për qind. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import ishin Maqedonia me 5.8 për qind, Shqipëria me 5.7 për qind dhe Serbia me 1.8 për qind.

Eksportet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 8.7 milionë euro ose 29.7 për qind. Si partnerë më të rëndësishëm nga këto vende për eksport vlen të përmenden janë India me 19 për qind dhe Zvicra me 5.7 për qind.

Kurse, importet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 105.4 milionë euro ose 34.8 për qind. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import në këtë grup ishin Turqia me 10.7 për qind dhe Kina me 9.8 për qind. /Telegrafi/