LAJMI I FUNDIT:

Janë paguar 100 milion denarë mbështetje financiare për bujqit në Maqedoni

Janë paguar 100 milion denarë mbështetje financiare për bujqit në Maqedoni

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) kumtoi se në kushte të krizës botërore që drejtpërdrejtë e godit edhe vendin, me kohë janë krijuar masat për mbështetjen e bujqve në procesin e gjerë konsultativ me bujqit, shoqatat e tyre dhe ekspertët bujqësor.

Reklama

Si rezultat i kësaj, gjatë muajit prill të vitit 2022 nga ana e Qeverisë u miratuar dhe Plani nacional për prodhimtari të ushqimit. Si pjesë e këtij plani u siguruan 400 milion denarë mbështetje financiare përmes Fondit intervenues për mbështetjen gjatë furnizimit të plehrave financiare, mbështetje për blegtorët dhe sektorin e shpendarisë.

Janë paguar 78,4 milion denarë mbështetje financiare për 223 bujq – aplikantë për mbikëqyrjen e derrave që janë dorëzuar në kapacitetet e regjistruar, 671.000 denarë për nëntë prodhues të vezëve konsume për mbikëqyrje të pulave.