Fantazitë mbi komunikimin me kafshët ekzistojnë kaherë, mirëpo më e hershme është kur ‘Doctor Dolittle’ para 50 vjetësh për herë të parë u shfaq në Hollywood.

Ekspertët tani besojnë që përfundimisht do të mund të bëhet realitet, transmeton Telegrafi.

Kjo do të mund të arrihet me ndihmën e inteligjencës artificiale, e cila do të krijojë sisteme për përkthim.

Ato sisteme do të kuptonin se çfarë “flasin” kafshët dhe çfarë mendojnë për ne.

Sistemi i ka analizuar 70 gjuhë njerëzore për të përcaktuar modelin sipas të cilit kompjuteri do të mundë të përkthejë atë për të cilën flitet, por që të mos njohë gjuhën të cilën e interpreton.

Aza Raskin, kreator i opsioneve dhe i softuerit, i cili përdoret në gjithë botën, dhe Britt Selvitelle, njëri ndër themeluesit e Twitterit, tani po përpiqen që një model të tillë ta aplikojnë në interpretimin e gjuhës së kafshëve.

Ndër të parët që do t’i “nënshtrohen” modelit të tillë do të jenë balenat, majmunët dhe elefantët.

Sistemit do t’i nevojiteshin më shumë se 50.000 orë audio-shënime të komunikimit të cilat zhvillohen ndërmjet balenave me gunga, si edhe shënime të zërave nga njëri prej vendtakimeve të elefantëve në Kongo.

Kështu sistemi do të mund të krahasojë komunikimin midis kafshëve me komunikimin ndër njerëzit, si edhe me gjuhën e njerëzve, me çka do t’i afrohet komunikimit ndërmjet kafshëve me komunikimin midis njerëzve, si edhe me gjuhën e njerëzve, me çka do t’i afrohej versionit modern Al Rosetta Stone, i cili do të duhej të dekodonte se çfarë “flasin” kafshët. /Telegrafi/