LAJMI I FUNDIT:

Frymo – projekti më i ri i Fondacionit BONEVET

Frymo – projekti më i ri i Fondacionit BONEVET

Fondacioni BONEVET dhe Kosova Makers League me mbështetjen e Millennium Foundation Kosova këtë muaj ka filluar zbatimin e projektit “Frymo” – i cili gërsheton edukimin, teknologjinë, inovacionin dhe ngritjen e vetëdijesimit mbi cilësinë e ajrit në vend.

Projekti është dizajnuar për nxënësit e shkollave të mesme dhe qëllimi i tij është krijimi i një atmosfere të shëndetshme, ku të rinjtë do të mësojnë rreth teknologjisë dhe duke përdorur pajisjet teknologjike në mënyrë kreative do të japin propozime mbi përmirësimin e cilësisë së ajrit në Kosovë dhe do të rrisin vetëdijen e qytetarëve në komunitet e tyre.

Nxënësit nga fillimi i projektit do të hulumtojnë, mbledhin të dhëna mbi cilësinë e ajrit në vend dhe do i analizojnë ato. Duke përdorur pajisjet teknologjike si Arduino Kit dhe IoT Kit, nxënësit do të ndërtojnë stacionet për monitorimin e cilësisë së ajrit në komunat e tyre.

Zgjidhja përfundimtare e këtij projekti rezulton me lansimin e një platforme online e cila do të ofrojë të dhëna informative mbi situatën e cilësisë së ajrit nga të gjithë stacionet e ndërtuara (më shumë se 30 stacione) duke i përkthyer ato në një version edukativ të thjeshtë dhe të kuptuar nga e gjithë masa.

Në këtë projekt janë përfshirë mbi 40 ekipe të nxënësve nga mbi 30 shkolla të mesme të 20 komunave të Kosovës.

Më shumë se 200 nxënës do të punojnë përgjatë një viti në këtë projekt për të ndërtuar stacionet e monitorimit të cilësisë së ajrit në komunat e tyre, për t’i informuar më tej qytetarët e komunitetit të tyre saktësisht rreth ajrit që frymojnë dhe për të mobilizuar komunitetin e tyre në parandalimin e ndotjes së ajrit dhe marrjen e iniciativave për të krijuar një mjedis të shëndetshëm për të gjithë.

Artikull i sponzorizuar