Duke ardhur në shtëpi i dehur e edhe me makinë – është e vetëkuptueshme që ka pasoja të shumta.

Por mbani mend: rregullat e rrepta dhe gjobat zbatohen edhe për këmbësorët.

I dehur në këmbë – ka ndonjë pasojë?

Meqenëse një këmbësor nuk drejton një automjet, ai nuk mund të kryejë shkelje të trafikut.

Sidoqoftë, mund të hiqet leja e drejtimit si rezultat i një inspektimi nëse ekzistojnë fakte që sugjerojnë abuzimin e alkoolit ose varësinë nga alkooli.

Po. Nëse situata e përgjithshme ngre dyshime në lidhje me aftësinë për të drejtuar makinën, mund të urdhërohet një ekzaminim mjekësor-psikologjik, transmeton Telegrafi.

Reklama

Nëse alkooli çoi në aksident, të një këmbësori që është nën efektin e alkoolit, sigurimi privat i aksidentit mund të mos e paguajë, mund te shikohet se kush ishte fajtor, por nese këmbësori ka alkool në gjakun e tij, atëherë situata këtu mund të ndryshojë plotësisht.

Reklama

A duhet që këmbësorët të përdorin trotuarin?

Në thelb po. Nëse ka një trotuar, duhet ta përdorni. Kjo vlen edhe nëse ka vetëm një trotuar në njërën anë të rrugës.

Po nëse trotuari mungon?

Pastaj mund të përdorni korsinë. Në zonat e ndërtuara, shkoni në skajin e djathtë ose të majtë të rrugës.

A mund ta shtyni biçikletën në trotuar?
Po. Sidoqoftë, nuk duhet të pengoni në mënyrë të konsiderueshme këmbësorët e tjerë. Në këtë rast duhet të përdorni skajin e djathtë të korsisë.

Reklama

Nëse keni për të kaluat rrugën, përdorni një vendkalim për këmbësorë ose semafor.

Këmbësorët lejohen të kalojnë shinat vetëm në vendet që janë shënuar në përputhje me rrethanat.

A duhet të tregoni se dëshironi të përdorni kalimin e zebrës?

Reklama

Jo. Sapo t’i afrohesh shpejt kalimit të zebrës, shoferët duhet të ndalen në rrugë. Fatkeqësisht, jo të gjithë e bëjnë atë. Prandaj, kini kujdes edhe pse keni përparësi. /Telegrafi/