Në fund të tremujorit të parë të vitit 2019, raporti i borxhit të qeverisë ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto në Eurozonë arrit në 85.9 për qind, krahasuar me 85.1 për qind krahasuar me tremujorin e fundit. Ndërsa, në vendet e Bashkimit Evropian, raporti u rrit nga 80 për qind në 80.7 për qind.

Sipas Eurostat, përcjell Telegrafi, monedha dhe depozitat përfaqësonin 3.1 për qind të Eurozonës dhe 4.2 për qind të borxhit të BE-së.

Rritja më e lartë e borxhit të qeverisë ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto në fund të periudhës së parë të vitit 2019 u regjistrua në Greqi me 181.9 për qind, Itali me 134 për qind, Portugali me 123 për qind, Belgjikë me 105.1 për qind dhe Qipro me 105 për qind dhe më të ulëtat në Estoni me 8.1 për qind, Bullgaria me 21.2 për qind dhe Luksemburgu me 21.3 për qind.

Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2018, dymbëdhjetë shtetet anëtare regjistruan një rritje të borxhit të tyre ndaj PBB-së në fund të tremujorit të parë të vitit 2019 dhe uljes së rënies, ndërsa raporti mbeti i qëndrueshëm në Gjermani, Lituani dhe Sllovaki.

Rritjet më të larta në raport u vëzhguan në Belgjikë me 3.1 pikë përqindjeje, Qipro me 2.5 pikë përqindjeje, Irlanda me 2 përqindjeje dhe Itali me 1.9 përqindjeje. Zvogëlimi më i madh u regjistrua në Suedi me 2.5 përqindjeje, Sllovenia me 2.3 përqindjeje, Holandë, Britani e Madhe me 1.5 përqindjeje dhe Bullgaria me 1.4 përqindjeje. /Telegrafi/