0Shares

Memorandumi i bashkëpunimit i nënshkruar në Londër nga kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, dhe Presidenti i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Suma Chakrabarti, ofron përkrahje të fuqishme konkrete për sektorin privat në Kosovë, thuhet në njoftimin nga Zyra e Kryeministrit.

Sipas kësaj marrëveshje, BERZH-i do të mbështesë sektorin privat dhe Qeverinë e Kosovës në disa fusha.

– Zhvillimin e zonave industriale në të gjitha regjionet e Kosovës, duke investuar në infrastrukturë fizike dhe kompletimin e tyre për vendosjen e bizneseve,
– Financim direkt për korporata dhe për ndërmarrje të vogla dhe të mesme për të rritur produktivitetin dhe përmirësuar cilësinë,
– Mbështetja e ndërmarrjeve eksportuese,
– Marrja e një pjese të rrezikut nga kreditë që bankat komerciale lëshojnë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme,
– Ofrimi i mbështetjes profesionale për Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik,
– Mbështetja profesionale për Autoritetin e Konkurrencës së Kosovës,
– Mbështetja e institucioneve të Kosovës në zbatimin e ligjit për bankortim,
– Zhvillimi i instrumentit të faktoringut.
Ky memorandum buron nga Strategjia e BERZH-it për Kosovë për periudhën 2017-2020 që është aprovuar në Bordin e BERZH-it në nëntor 2016. Strategjia ka tri shtylla kryesore: zhvillimin e sektorit privat, zhvillimi i sektorit të energjisë dhe zhvillimi i ndërlidhjes infrastrukturore të Kosovës me vendet në regjion.
Deri më tani BERZH ka investuar në Kosovë 227 milionë euro në 51 projekte të ndryshme në sektorin publik dhe në sektorin privat. Projekti më i madh është rikonstruimi i hekurudhës Han i Elezit – Leshak, pastaj rrugët rajonale në Ferizaj, Gjilan dhe Prizren, Transporti Publik në Prishtinë, mbështetja për Fondin për Garantimin e Kredive, etj. Në të ardhmen, pritet të përfundohen negociatat për rrugën Kijevë – Pejë, autostrada Prishtinë – Merdare etj.
Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes është zhvilluar të premten më 5 maj 2017 në selinë qendrore të BERZH-it në Londër, ku ishin të pranishëm edhe ministri i Financave, Avdullah Hoti dhe përfaqësues të tjerë të lartë të BERZH-it.

Në javën në vijim, Ministria e Financave në bashkëpunim me zyrën e BERZH-it në Prishtinë do të organizojë një tryezë diskutimi me odat ekonomike dhe bizneset për t’i informuar në detaje për përfitimet që mund të kenë bizneset nga kjo marrëveshje dhe procedurat që duhet të ndjekin për të përfituar.

Deri më tani BERZH ka investuar në Kosovë 227 milionë euro në 51 projekte të ndryshme në sektorin publik dhe në sektorin privat. /Telegrafi/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)