Dështimi i bizneseve është i zakonshëm. Rreth 20% e bizneseve të vogla dështojnë në vitin e tyre të parë dhe 96% e bizneseve do të dështojnë gjatë një periudhe 10-vjeçare. Sa i përket 4% të mbetur, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ata kanë sukses – do të thotë se ata kanë mbijetuar. Por ju dëshironi që të jeni në këtë 4% e fundit dhe të suksesshëm apo jo?

Nëse përgjigja juaj është po, atëherë keni parasysh disa arsye që mund të ju qojnë në dështim të biznesit:

Mungesa e hulumtimit të tregut

Një nga arsyet më të zakonshme për dështimin e bizneseve është se nuk ka nevojë në treg për produktin ose shërbimin e tyre. Pra, një nga hapat e parë më të rëndësishëm që duhet të ndërmerrni kur po krijoni një biznes është të kryeni kërkime në gjithçka, nga tregu ekzistues, tendencat aktuale dhe të ardhshme në industrinë tuaj, te kush janë konkurrentët tuaj, kush është audienca juaj e synuar dhe çfarë do t’i motivojë ata të bëjnë biznes me ju. Kompania e Hulumtimeve Pyper ju mundëson bizneseve që të kryejnë hulumtime kualitative dhe kuantitative me një çmim shumë të volitshëm.

Reklama
Reklama

Vështirësitë financiare

Përveç mungesës së financimit të biznesit që ju nevojitet për ta nisur biznesin tuaj, moskuptimi se si të menaxhoni fluksin e parave tuaja ose të qëndroni në krye të të gjitha përgjegjësive tuaja financiare si pronar/e i një biznesi mund të jetë një recetë për katastrofë. Menaxhimi i parave të gatshme duhet të jetë një përparësi kryesore për pronarët e bizneseve sepse nëse fluksi juaj i parasë nuk balancohet, do ta gjeni veten shpejt në ujë të thellë. Ky është një rrezik biznesi që dëshironi ta shmangni me çdo kusht.

Plan jo i duhur i biznesit

Pronarët e bizneseve që dështojnë t’i adresojnë nevojat e biznesit përmes një plani të përcaktuar mirë përpara fillimit të funksionimit të biznesit, do të kenë sfida serioze. Në mënyrë të ngjashme, një biznes që nuk rishikon rregullisht një plan biznesi fillestar – ose ai që nuk është i përgatitur për t’u përshtatur me ndryshimet në treg ose industri – përballet me pengesa potencialisht të pakapërcyeshme gjatë gjithë jetës së tij.

Reklama
Reklama

Injorimi i nevojave të klientëve

Çdo biznes do t’ju tregojë se klienti është numër 1, por vetëm një përqindje e vogël vepron në këtë mënyrë. Bizneset që dështojnë humbasin kontaktin me klientët e tyre. Zbuloni nëse ata ende i duan produktet tuaja. A duan veçori të reja? Çfarë thonë ata? A po dëgjoni? Kjo mund të bëhet përmes Hulumtimeve që ju ofron Pyper.

Menaxhimi i dobët

Biznismenët kanë pushtet mbi bizneset e tyre dhe me pushtet të madh vjen edhe përgjegjësi e madhe. Menaxherët e këqinj çojnë në angazhim të ulët. Angazhimi i ulët çon në rënie të produktivitetit. Nëse ulja e produktivitetit nuk është arsye e mjaftueshme për ta ndaluar praktikën e të pasurit menaxherë të këqij, merrni parasysh këtë: menaxherët e këqij çojnë në stres të shtuar, probleme të mëdha shëndetësore dhe dështim të biznesit.

Reklama

View this post on Instagram

A post shared by Pyper (@pyper.info)

Reklama

Rezervoni dhe ju hulumtimin tuaj me një çmim të volitshëm!

Kontaktoni në: info@pyper.info apo +383 49 611 660