Gjithsej 101.174 votues kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet lokale të nesërme për kryetarë komunash në Mavrovë dhe Rostushë dhe në Qendër Zhupë dhe për këshilltarë në Tetovë.

Reklama

Në Tetovë janë të regjistruar 84.072 zgjedhës, në Mavrovë dhe Rostushë 9.948 dhe në Qendër Zhupë 7.154.

Votimi do të zhvillohet në 172 qendra votimi në tri komunat.

Votimi mbahet në 39 vendvotime në Mavrovë dhe Rostushë, në 16 vendvotime në Qendër Zhupë dhe në 117 vendvotime në Tetovë.

Në Qendër Zhupë në këto zgjedhje ka vetëm një kandidat për kryetar komune, ndërsa në Mavrovë dhe Rostushë dy kandidatë për kryetar komune.

Reklama

Që zgjedhjet për kryetar bashkie të jenë të suksesshme, është e nevojshme që të paktën një e treta e zgjedhësve të regjistruar të votojnë dhe shumica të votojnë për njërin nga kandidatët.

Reklama

Në këto dy komuna votimi përsëritet për shkak të pjesëmarrjes së pamjaftueshme të votuesve.

Në Tetovë në fletëvotim do të jenë 13 lista të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Komunës.

Mandatet do të shpërndahen sipas numrit të votave të marra duke përdorur formulën D’Hont.

Këto zgjedhje do të monitorohen nga 49 vëzhgues të akredituar nga një organizatë vendase dhe një organizatë e huaj.

Në këto zgjedhje do të përdoren pajisje biometrike të identifikimit të zgjedhësve dhe nuk do të zbatohen masa mbrojtëse ndaj Covid-19, si në periudhën e kaluar.