Për të blerë një banesë të re duhet t’i merrni parasysh shumë gjëra, të cilat ju ofrohen nga ndërtuesi i objektit – duke filluar nga standardet e ndërtimit e deri te kushtet që do t’iu ofrohen për jetesë.

Vendimi për të blerë banesë është një vendim jetësor dhe për këtë ju duhet të analizoni të gjitha detajet.

Më poshtë ju sjellim disa prej veçorive që duhet t’i shikoni kur dëshironi të blini një banesë, sjellë nga një prej kompanive më serioze në treg, ORIENT KUBZ:

1. Aspekti ligjor

Sigurohuni që objekti juaj të ketë dokumentacionin në rregull – leje ndërtimi dhe me përfundimin e ndërtimit banesa të ketë fletën poseduese, që edhe ligjërisht të jeni pronar të banesës.

2. Aspekti i sigurisë / statika e objektit

Aspekt shumë i rëndësishëm është siguria e objektit. Që gjithçka të jetë në rregull objekti duhet të ketë të investuar në beton dhe armatur ashtu siq kërkohet nga parametrat Europian të ndërtimit në mënyr që objekti të jetë rezistent ndaj tërmeteve.

3. Instalimet e brendshme

Në instalimet e brendshme përfshihen instalimet hidroteknike, elektroteknike dhe termike. Materialet që duhen përdorur preferohet të jenë vetëm nga brendet botërore.

4. Instalimet e përbashkëta të hyrjes

Instailmet e përbashkëta të hyrjes përfshihen edhe shkallët, ashensoret, daljet emergjente, mbrojtje nga zjarri dhe izolimi i jashtëm. Të gjitha këto duhet domosdoshmërisht të jenë të dëshmuara me A – Teste.

5. Instalimet e dukshme të banesës, dyer, dritare, dysheme & sanitari

Janë prej aspekteve më të rëndësishme pasi nuk ndërlidhet vetëm me komoditetin si do të jetoni, por edhe ndjesinë të cilën do të fitoni duke qëndruar aty.

6. Lokacioni

Aspekti poashtu i rëndësishëm është lokacioni ku do të bleni banesën tuaj, pasi që preferohet që t’i shmangni zonat e thella urbane e ku mund të keni humbje kohe në kolona. Alternativa në vende të qasshme të qytetit është zgjidhja më e mirë.

7. Aspekti estetik

Aspekti estetik është aspekti që krijon vizionin në sytë tonë për jetën e re që do të fillojmë në banesën e re.

Analizoni me kujdes të gjitha aspektet më lart para se të merrni vendimin jetësor për të jetuar rehatshëm.

Ndërsa javën tjetër iu sjellim veçoritë e banesave të cilat Orient Kubz sh.p.k. është duke i ndërtuar!

/Telegrafi/