Ngrohtorja e Qytetit të Prishtinës, Termokos, ka reaguar pas raportimit të Telegrafit se banorët e banesave të reja, për ngrohje do të paguajnë edhe për mure dhe ballkone. Reagimin e kësaj kompanie, mund ta lexoni, të plotë e pa ndërhyrje më poshtë.

Uka: Termokos ka ofruar ngrohje, pa asnjë ditë ndërprerje Uka: Termokos ka ofruar ngrohje, pa asnjë ditë ndërprerje

“Për hir të informimit të drejtë të opinionit të gjerë NP ‘Termokos’ Sh.A. reagon ndaj artikullit të postuar në portalin ‘Telegrafi’ më 11.01.2017 me titull ‘Ngrohja e banesave të reja përmes Termokosit, banorët do të paguajnë edhe për muret e ballkonet’.

Konstatimi në kuadër të artikullit, dhe në veçanti në titullin e tij se ‘Termokos’ do të faturojë konsumatorët edhe për ballkonet e muret është i paqëndrueshëm dhe nuk përkon me të vërtetën.
Edhe nëpërmes përgjigjeve të përcjella në adresën elektronike ne e kemi sqaruar shumë mirë mënyrën e faturimit, por për hir të informimit korrekt do të sjellim edhe disa detaje shtesë.

Para fillimit të faturimit të subjekteve të reja banesore, NP ‘Termokos’ merr shënimet dhe të dhënat nga investitori i objektit përkatës banesor, të cilat ai i sjell në bazë të projektit për hapësirat ngrohëse. Më pas, një Komision i caktuar nga ‘Termokos’ me matjet, që i bën në terren, bën verifikimin e shënimeve të sjella nga investitori. Në bazë të këtyre të dhënave të grumbulluara përgatiten kontratat për furnizim me ngrohje për secilin subjekt banesor, në të cilat figuron qartë sipërfaqja ngrohëse brenda mureve të banesës së tyre, për të cilin për çdo muaj do të faturohen për energjinë ngrohëse, me të cilën do të furnizohen. Në rast se ndonjë nga konsumatorët e rinj e konteston sipërfaqen ngrohëse, e cila i ngarkohet në kontratë, ai mund të kërkojë verifikim të sipërfaqes ngrohëse. Pas kësaj, ekipet tona do të bëjnë matjet e sipërfaqes së tyre ngrohëse dhe pasi ata të dakordohen për këtë, nënshkruhet kontrata për furnizim me ngrohje.

NP ‘Termokos’ bën përpjekje maksimale, që të jemi të kujdesshëm dhe korrekt gjatë procesit të faturimit” (sic.), thuhet në reagimin e Termokosit.

Ngrohja e banesave të reja përmes Termokosit, banorët do të paguajnë edhe për muret dhe ballkonet Ngrohja e banesave të reja përmes Termokosit, banorët do të paguajnë edhe për muret dhe ballkonet

SQARIMI I REDAKSISË:

Raportimi i Telegrafit është bazuar fakti se sipërfaqja e ndërtimeve të reja llogaritet me “bruto”-metra katrorë. Ndaj, Telegrafi qëndron prapa fakteve të prezantuara se faturimi i hapësirave të banesave bëhet duke llogaritur edhe muret e edhe ballkonet.

Shkrimi rreth furnizimit me ngrohje më 10 janar si dhe ai për ngrohjen e banesave të reja më 11 janar është përpiluar edhe nga komunikimet me zyrtarët e Termokosit, kompani kjo që faturimin e bën sipas metrave katrorë të prezantuar në dokumente në kontratën e shitblerjes.

Se për këto shkrime Telegrafi ka kontaktuar zyrën për informim të Termokosit, e se cilat ishin pyetet e cilat përgjigjet, këtë mund të shikoni me pamjet e postuara më poshtë. Se Telegrafi nuk ka gabuar në raportim, dëshmi është edhe “sqarimi” i Termokosit që thotë, ndër të tjera: “NP ‘Termokos’ merr shënimet dhe të dhënat nga investitori i objektit përkatës banesor”. E, pikërisht me këto të dhëna bazohet kontrata e shitblerjes, ku përfshihen muret dhe ballkonet. /Telegrafi/