Përkundër konkurrencës së lartë në treg mes produkteve vendore dhe produkteve të huaja, mbizotëron perceptimi se produktet vendore janë më të mira.

Këtë e tregon edhe sondazhi i fundit i realizuar nga kompania e hulumtimeve Pyper.

Sa i përket sigurisë së produkteve, më shumë se gjysma e të anketuarve apo 63.5 për qind i konsiderojnë produktet vendore më të sigurta për t’i konsumuar sesa produktet e huaja. E prej të gjithë të anketuarve, rreth 6 në 10 persona më shumë pëlqejnë produktet vendore sesa produktet e importuara.

Për më tepër, pothuajse gjysma e të anketuarve apo 48.4 për qind kanë pohuar se konsumi i produkteve vendore është rritur gjatë 12 muajve të fundit. E për dallim prej këtij grupi, 44.7 për qind kanë treguar se për ta nuk ka pasur ndonjë dallim në blerjen e produkteve gjatë këtij 12-muajshi të fundit ndërsa për 8.7 për qind blerja e produkteve vendore është zvogëluar.

Po ashtu, prej të gjithë të anketuarve, rreth 6 në 10 persona e konsiderojnë si obligim qytetar blerjen e prodhimeve vendore. Mirëpo, një përqindje e madhe e të anketuarve apo 68.04 për qind e konsiderojnë se nuk ka rëndësi vendi i prodhimit dhe se konsumatorët duhet të zgjedhin cilindo produkt që dëshirojnë pavarësisht se a është vendor apo i huaj.

Sondazhi në fjalë është realizuar me mostër jo të rastësishme në të cilin kanë marrë pjesë 1,200 persona anembanë Kosovës. /Telegrafi/

Bëhuni edhe ju pjesë e sondazheve – shkarkoni aplikacionin Pyper (iOS)

Bëhuni edhe ju pjesë e sondazheve – shkarkoni aplikacionin Pyper (Android)