Ndërmarrja “Trepça”, është duke u ballafaquar me mungesë të financave, borxheve e prodhimit të pakët. Punëtorët shprehin shqetësimin për gjendjen, derisa udhëheqësit thonë se rifunksionalizimi i ndërmarrjes siç ishte, kërkon disa vite.