Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka postuar një shkrim në llogarinë e vet në “Facebook”, në të cilin ka paraqitur për krijuesit, përformuesit dhe punëtorët profesional të trashëgimisë kulturore para dhe pas rritjes.

“Pagat për krijuesit, përformuesit dhe punëtorët profesional të trashëgimisë kulturore siç dihet i rritem edhe në shtator të vitit të kaluar. Gjithashtu i rritem edhe njëherë me ligjin e ri për pagat të cilat kanë kufirin minimal dhe atë maksimal e cila rregullohet me akte të brendshme të institucioneve përkatëse sipas kategorisë. Në tabelë paraqiten pagat para dhe pas rritjes”, ka shkruar ai.