LAJMI I FUNDIT:

Nuredini: Ka progres të dukshëm në mjedisin jetësor

Nuredini: Ka progres të dukshëm në mjedisin jetësor

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini është duke marrë pjesë në Konferencën e 9-të Ministrore për Mjedisin Jetësor për Evropën, që po mbahet nga 5 deri më 7 tetor në Nikozi të Qipros dhe e theksoi rëndësinë e mbështetjes nga OKB-ja dhe UNECE në përpjekjet për ngritjen e standardeve mjedisore dhe harmonizimin me marrëveshjet dhe obligimet ndërkombëtare, duke marrë parasysh rrethanat kombëtare dhe nevojat specifike të vendit.

Reklama

Konferenca ministrore është e fokusuar në infrastrukturën e qëndrueshme, turizmin e qëndrueshëm dhe arsimin për zhvillim të qëndrueshëm.

Ministri Nuredini kishte fjalim në ngjarjen shoqëruese: “Bashkëfinancimi i aktiviteteve për zbatimin e rekomandimeve të Rishikimit të Performancës Mjedisore (EPR) ” i cili kishte për qëllim promovimin e funksionalizimit të rekomandimeve të Rishikimit të Performancës Mjedisore në Marok, Maqedoninë e Veriut, Taxhikistan dhe Uzbekistan me qëllim që të njëjtët të përmirësohen.

“Rishikimi i performancës mjedisore për Maqedoninë e Veriut është një dokument gjithëpërfshirës që ofron kornizë për zhvillimin e politikave dhe iniciativave të menaxhimit, instrumenteve dhe politikave ligjore, si dhe veprimeve dhe projekteve praktike – tha Nuredini dhe theksoi se në lidhje me rekomandimet e Rishikimit të 3-të të performancës mjedisore në vendin tonë janë ndërmarrë hapa të shumtë dhe janë arritur rezultate të dukshme.

Sipas Nuredinit, Maqedonia e Veriut ka bërë përparim të madh në Kapitullin 4 në lidhje me monitorimin dhe informimin mjedisor dhe në lidhje me dispozitat që kanë të bëjnë me Sistemin Kombëtar të Informacionit për Mjedisin.

Gjithashtu, në lidhje me Kapitullin 7, i cili i referohet ndryshimeve klimatike, rekomandimet e Rishikimit të tretë të performancë mjedisore bënë të mundur përshpejtimin e procesit të miratimit të kornizës ligjore dhe strategjike, një pjesë e tyre tashmë janë në fuqi, si dhe në proces është forcimi i kuadri institucional dhe miratimi i një pjese të dokumenteve përkatëse për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike.

“Kjo ka ndikuar ndjeshëm në përfshirjen e ndryshimeve klimatike në agjendën e përgjithshme të zhvillimit të qëndrueshëm në vend”, tha Nuredini.

Nuredini theksoi progresin në Kapitullin 9 që ka të bëjë me menaxhimin e ujërave.