Ekspozimi ndaj ndotjes mund të ketë ndryshuar raportin e djemve dhe vajzave të lindura nga miliona prindër në SHBA dhe Suedi, sipas një studimi të ri

Studimi zbuloi se ndotja nga merkuri, kromi dhe alumini lidhej me lindjen e më shumë foshnjave meshkuj, ndërsa ndotja nga plumbi rriti numrin e foshnjave femra.

Një ekip në Universitetin e Chicago-s dhe Institutin Karolinska, Stokholm, studioi gjysmën e popullsisë së SHBA-së (150 milionë) dhe të gjithë popullsisë suedeze (9 milionë), duke zbuluar mbi 100 faktorë të mundshëm. Ashtu si ndotja, këto faktorë përfshinin nivelet e stresit të prindërve, varfërinë, krimin dhe papunësinë në zonë – madje edhe temperaturat e motit.

Botuar në revistën PLOS Computational Biology, studimi ekzaminoi popullsinë e Amerikës së Veriut për më shumë se tetë vjet dhe suedezët për mbi 30 vjet – kështu që të dhënat janë jashtëzakonisht gjithëpërfshirëse.

Pra, si mund të ndikojë ndotja në gjininë e një fëmije? Në koncept, raporti i gjinisë së foshnjave duhet të jetë gjysma djem dhe gjysma tjetër vajza. Por shkencëtarët janë të vetëdijshëm se faktorët hormonalë mund të ndikojnë në rrethana të ndryshme gjatë shtatzënisë – që do të thotë se raportet janë natyrshëm të anuar. Megjithatë, ky hulumtim i ri sugjeron se ndotësit e ajrit dhe ujit gjithashtu ndikojnë.

Ndotjet e ajrit përfshinin hekurin, plumbin, merkurin, monoksidin e karbonit, aluminin dhe bifenilët e poliklorinuar. Ndotësit e ujit përfshinin kromin dhe arsenikun. Ky është hetimi i parë sistematik i ndotësve të shumtë kimikë dhe faktorëve të tjerë mjedisorë duke përdorur grupe të dhënash të mëdha nga dy kontinente, thonë studiuesit.

“Sado shqetësues që mund të jetë ky lajm, këto janë ende vetëm krahasime, jo fakte,” tha Gareth Nye, një pedagog në Shkollën Mjekësore Chester, i cili shqyrtoi gjetjet. Por është e rëndësishme të mbani mend, shtoi Nye, se “çdo gjë që hamë, pimë ose marrim frymë ka potencialin të dëmtojë trupin tonë.”

Burimet: PLOS Computational Biology, Guardian, Euronews