LAJMI I FUNDIT:

Ndërgjegjësohu për mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e plastikës – BONE VET për rezultate afatgjatë!

Ndërgjegjësohu për mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e plastikës – BONE VET për rezultate afatgjatë!

BONEVET në bashkëpunim me artistin Driant Zeneli, kanë sjellur në katin e 9-të të Hotel Grand hapësirën “The Animals. Once Upon a Time… In a Present Time”. Kjo hapësirë do t’i ndihmojë të rinjtë të fitojnë aftësi teknologjike duke mësuar për riciklimin e plastikës dhe mbrojtjen e mjedisit.

Ky laborator është strukturuar për të dhënë rezultate afatgjata dhe të qëndrueshme në lidhje me ndërgjegjësimin e të rinjve për mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e përdorimit të plastikës. Kjo do të arrihet përmes integrimit të komponentit të të nxënit të bazuar në projekt dhe inkurajimit të aktiviteteve praktike përgjatë punëtorive të planifikuara.

BONEVET do të riciklojë mbetjet plastike gjatë gjithë ekspozitës, duke përdorur një grirëse, ekstruder filamenti dhe 4 printera 3D. Të rinjtë që do të marrin pjesë në këtë laborator gjatë orarit të funksionimit të bienales, do të trajnohen se si të përdorin një printer 3D dhe do të inkurajohen të minimizojnë konsumin e tyre të plastikës në baza ditore.

Këto punëtori do të zhvillohen në një mjedis të sigurt, në zonën e bienales. Aktivitetet që do të zhvillohen do të përfshijnë: diskutime në tryezë të rrumbullakët, projekte DIY, dizajnim 3D dhe printim 3D. Kjo zonë do të përdoret gjithashtu për të shfaqur filma dhe dokumentarë që kanë të bëjnë me ngrohjen globale dhe ndryshimet klimatike.

Nëpërmjet këtij projekti, më shumë se 150 të rinj në të gjithë vendin do të kenë mundësinë të punojnë me printera 3D, softuer të projektimit 3D dhe të mësojnë rreth riciklimit në praktikë pa pagesë. Mësimi i bazuar në projekte ka dëshmuar se ka një kthim të shpejtë të investimeve. Prandaj, ne besojmë se ky projekt do të jetë një shtysë e madhe për mjedisin dhe të rinjtë këtu në Kosovë.

Me ndihmën tuaj do të mund të blejmë materialet e nevojshme, për të përgatitur teknikisht hapësirën për procesin e riciklimit. Ne do të blejmë një protociklues i cili do ta kthejë plastikën e copëtuar në një filament, i cili më vonë mund të përdoret në printerët 3D. Përveç kësaj, do të blihen pajisje të tjera elektronike për të facilituar punëtoritë e planifikuara.

Kampanja e BONEVET është ende e hapur në platformën Kosova Ideas, të cilën mund ta gjeni në këtë link.

Artikull i sponzorizuar