Sot në Sofje do të mbahet takimi i tretë i Grupit të Katërt Punues për Bashkëpunim Dypalësh ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, me fokus kulturën, arsimin dhe shkencën, turizmin, rininë dhe sportin.

Në takim do të marrin pjesë ministrja e Kulturës Bisera Kostadinovska-Stojçevska, ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri dhe drejtorët e Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet dhe Agjencisë për Rini dhe Sport, Marko Gjorgievski dhe Naumçe Mojsovski.

Reklama

“Në takimin e sotëm është planifikuar nënshkrimi i disa dokumenteve bilaterale, ndër të cilat: Programi për bashkëpunim në fushën e kulturës ndërmjet Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Kulturës së Republikës së Bullgarisë për periudhën 2022 – 2025; Programi ndërmjet Qeverive të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë për bashkëpunim në fushën e arsimit dhe shkencës për periudhën 2022 – 2025; Një memorandum bashkëpunimi në fushën e rinisë dhe sportit, si dhe një memorandum ndërmjet agjencive kombëtare Erasmus + dhe Korpusit Evropian të Solidaritetit”, njoftojnë nga Ministria e Kulturës së RMV-së.

Reklama
Reklama