LAJMI I FUNDIT:

Mbi 17 500 biznese në Shqipëri nuk paguajnë detyrimet tatimore

Mbi 17 500 biznese në Shqipëri nuk paguajnë detyrimet tatimore

Numri i bizneseve që nuk paguajnë detyrimet tatimore në Shqipëri ka ardhur në rritje.

Reklama

Sipas statistikave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, lista e bizneseve që nuk kanë paguar detyrimet tatimore është 17 552, nga 13 778 biznese që ishin në fund të muajit dhjetor.

Ndaj këtyre bizneseve janë marrë masat e sigurimit mbi të gjithë pasuritë për ekzekutimin e detyrimeve dhe ka filluar procedura e mbledhjes me forcë të tyre.

Tatimorët e publikojnë listën e zezë në mënyrë që personat e tretë të marrin dijeni për fillimin e këtyre procedurave dhe që organet apo institucionet, të cilët kanë bëre regjistrime të pasurive të luajtshme apo të paluajtshme të tatimpaguesve debitorë, të regjistrojnë detyrimin tatimor të papaguar si barrë mbi këtë pasuri dhe të mos lejojnë kryerjen e transaksioneve për transferimin e tyre deri kur detyrimi tatimor të jetë paguar.