Në organizim të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe OSBE-së sot në Shkup u mbajt sot forumi i fundit konsultativ për vlerësimin e zbatimit të Ligjit për vetëqeverisje lokale.

Me qëllim për të përmirësuar sistemin e vetëqeverisjes lokale, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në bashkëpunim me OSBE-në po zhvillon një proces vlerësimi të zbatimit të Ligjit për vetëqeverisjen lokale, brenda të cilit organizohen pesë ngjarje këshilluese. Në ngjarjen e sotme këshilluese ishin të ftuar kryetarët e komunave, të cilët me përvojën e tyre në zbatimin e ligjit, kontribuan në identifikimin e dobësive dhe mënyrave për tejkalimin e tyre.

“Vlerësimi i zbatimit të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale po bëhet në të njëjtën kohë me aktivitetet e Qeverisë për thellimin e procesit të decentralizimit. Këto dy procese zhvillohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, por qëllimi përfundimtar është të sigurojë kushte për qëndrueshmëri, efikasitet të komunave për t’u shërbyer qytetarëve. Në një proces gjithëpërfshirës, ​​duke përfshirë të gjithë palët e interesuara, ky konsultim përfundimtar duhet të sigurojë vëzhgime përfundimtare dhe gjetje me rekomandime edhe në formën e propozimeve konkrete për ndryshimin e ligjit”, tha zv. ministri i vetëqeverisjes lokale Dejan Pavleski./Telegrafi/