Ligji për Paga ka hyrë fuqi dhe ai rregullon pagesën e të punësuarve që marrin pagesa nga buxheti i shtetit. Me Ligjin e Pagave, koeficienti më i lartë është 10 dhe më i ulëti është 1.

Reklama

Kuvendi i Kosovës më 2 shkurt ka miratuar Ligjin për Paga ndërsa ai ka hyrë në fuqi automatikisht pasi Presidenti Hashim Thaçi, nuk e ka kthyer për plotësime në Kuvend.

Ligji që ka hyrë në fuqi ka ngjallur reagime të shumë sindikatave dhe punëtorëve të kompanive dhe organizatave të ndryshme.

Presidenti nuk e kthen mbrapa, Ligji për Pagat hynë në fuqi automatikisht Presidenti nuk e kthen mbrapa, Ligji për Pagat hynë në fuqi automatikisht

“Raporti i koeficienteve është një me dhjetë (1:10), të shpërndarë në gjashtëdhjetë e nëntë nivele të koeficienteve, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse si Shtojca 2 e këtij ligji”, saktëson Ligji

Reklama

Presidenti i Republikës do të paguhet sipas koeficientit 10 deri sa kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri do të paguhen sipas koeficientit 9.

Reklama

Neni 23 i Ligjit për Paga, përcakton vlerën e koeficientit dhe fondet për shtesa.

“Vlera monetare e koeficientit për vitin e parë të zbatimit të këtij ligji do të jetë dyqind e tridhjetë e nëntë (239) euro. Për vitet e tjera buxhetore, vlera monetare e koeficientit përcaktohet me ligjin vjetor të buxhetit”, theksohet në ligj.

Kuvendi miraton Projektligjin për Pagat në sektorin publik Kuvendi miraton Projektligjin për Pagat në sektorin publik

Neni 34 i Ligjit për Paga tregon se kur hynë në fuqi ky ligj. “Ky ligj hyn në fuqi 9 (nëntë) muaj pas publikimit në ‘Gazetën Zyrtare’ të Republikës së Kosovës”,

Reklama

Telegrafi ka siguruar Ligjin për Paga dhe këtu mund ta shikoni të plotë. /Telegrafi/