Prokurori Valdet Gashi ka kërkuar dënimin e dy të akuzuarve, Labinot Gruda dhe Kadri Shala për rastin e njohur si “2 milionëshi”, kurse i akuzuar Shala tha se ajo çka e shqetëson më së shumti është se brenda 9-10 ditësh Thesari i Shtetit, nuk  e ka ditur se ku janë mjetet.

Këto deklarata janë dhënë në seancën e së hënës gjatë fjalës hyrëse të palëve, pasi i akuzuari Shala u deklarua i pafajshëm.

Gruda ishte deklaruar fajtor për të gjitha pikat e aktakuzës, ndërkaq gjatë kësaj seance, pasi Shala u deklarua i pafajshëm, gjyqtari Arben Hoti tha se refuzohet pranimi i fajësisë për të akuzuarin Labinot Gruda, lidhur me veprën penale  të shpëlarjes së parasë, që akuzohet se e ka kryer në bashkëkryerje me Shalën.

Reklama
Reklama

Ndryshe, prokurori special Valdet Gashi e ka dorëzuar me shkrim fjalën e tij hyrëse, ndërkaq gjatë seancës e ka bërë elaborimin të saj.

Ai deklaroi se gjendja faktike e përshkruar në aktin akuzues, është e mbështetur në provat e propozuara për administrim.

Sipas tij, gjendjen faktike të përshkruar në aktakuzë shumë mirë e vërteton edhe fakti se i akuzuari Gruda ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës.

Tutje, ai ka vazhduar me elaborimin e veprimeve të të pandehurve, ashtu siç janë të përshkruara në dispozitivët e aktit akuzues.

Sipas prokurorit Gashi, prokuroria është e bindur se pas administrimit të të gjitha provave të propozuara, do të arrihet të vërtetohet gjendja e përshkruar në aktakuzë dhe fakti se plotësohen të gjitha elementet esenciale për veprat që u vihen në barrë të pandehurve.

Reklama
Reklama

“Nga PSRK gjatë fazës së hetimeve janë intervistuar dëshmitarë dhe siguruar prova materiale, ligjshmëria e së cilave është vlerësuar nga kjo gjykatë dhe konfirmuar nga shkalla e dytë. Nga këto prova që mbështesin dyshimin e bazuar mirë që kanë kryer veprat penale, do të provohen veprimet inkriminuese të të pandehurve”, ka thënë Gashi.

Ai shtoi se provat e rëndësishme për këtë proces janë deklaratat e dëshmitarëve që do të vërtetojnë rrjedhën e veprimeve inkriminuese të të pandehurve, do të vërtetohet që nga Thesari janë realizuar katër transaksionet si në aktakuzë, gjithashtu dëshmitarët do të vërtetojnë faktin që Kadri Shala i ka ndihmuar Labinot Grudës, në mënyrën e përshkruar si në aktakuzë.

Reklama

Tutje, ai ka thënë se nga dëshmitarët do të vërtetohet fakti se kompania “LDA Group SHPK” nuk ka qenë në listën e kontraktuesve të ministrisë për asnjë projekt, e as projektin në fjalë në emër të së cilët është transferuar shuma.

Reklama

Por, sipas tij, përkundër kësaj pas planifikimit të të pandehurve, janë transferuar shumat për projektet e përcaktuara dhe konkretizuara më qartë në aktakuzë.

Prokurori tha se veprimet e të pandehurve do të vërtetohen edhe nga provat materiale, sikurse sipas tij do të vërtetohet se këto transaksione janë bërë për fshehje apo maskim të prejardhjes, e gjithashtu do të vërtetohet se ka pasur transaksion edhe jashtë Kosovës, respektivisht në Turqi.

Reklama

“Do të vërtetohet fakti se një shumë e konsiderueshme e mjeteve është tërhequr kesh nga Kadri Shala, se të pandehurit i kanë marrë në mënyrë koordinuese me qëllim të realizimit të qëllimit, të transaksioneve nga Thesari në “LDA Group SHPK” te subjektet tjera dhe personat fizik, do të vërtetohet nga provat materiale”, ka thënë ai.

Reklama

Gashi ka thënë se prokuroria vlerëson se të gjitha provat e propozuara dhe arsyetuara në aktakuzë do të përshkruajnë në mënyrë të detajuar të gjitha veprimet, vendin, kohën si dhe dënimin e shkaktuar buxhetit të Kosovës. Po ashtu, sipas tij, të akuzuarit veprimet i kanë kryer me dashje.

Reklama

“Provat e propozuara për tu administruar do të paraqesin një pasqyrë të qartë për veprat penale që u vihen në barrë dhe prokuroria do të kërkojë në fund të shqyrtimit që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe dënohen sipas ligjit”, ka thënë ai.

Në anën tjetër, Tahir Rrecaj, avokati i Labinot Grudës, tha se i mbrojturi i tij e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, për të gjitha veprat penale që është akuzuar.

Reklama

“I njëjti edhe gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor deri në përfundim të tij do të mbajë të njëjtin qëndrim dhe do të pranojë fajësinë edhe për veprën penale nga pika katër e aktakuzës dhe besoj që trupi gjykues në fund të shqyrtimit gjyqësor do t’i ketë parasysh edhe rrethanat në veçanti pranimin e fajësisë dhe pendimin e të mbrojturit tim dhe do t’i shqiptojë një dënim që do të jetë adekuat”, ka thënë ai.

Reklama

Kurse, i akuzuari Gruda e ka përkrahur fjalën e mbrojtësit të tij.

Ndërkaq, avokati Florent Latifaj, ka thënë se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me provat që janë propozuar të administrohen në aktakuzë dhe me ato që do t’i propozojë mbrojtja, në asnjë mënyrë nuk do të mund të vërtetohen elementet e veprave penale, sa i përket të mbrojturit të tij, Kadri Shala.

Reklama

“Në asnjë moment Kadri Shala nuk ka mohuar se në llogarinë e tij bankare janë transferuar nga Thesari i Kosovës shumat prej 2 milionë e 770 mijë euro, mirëpo me asnjë provë të vetme prokuroria nuk ka mund dhe nuk do të mund të vërtetojë se një person fizik jo zyrtar publik, mund të kryejë veprën penale të ndihmës lidhur me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare e sidomos jo në rastin konkret kur thuhet në dispozitivin 1 se Labinot Gruda, me qëllim të përfitim në mënyrë të kundërligjshme të dobisë pasurore për veten”, ka thënë ai.

Reklama

Sipas tij, nëse merret aktakuza dhe shikohet rrjedhja e atyre 2 milionë e 770 mijë euro, i bie që Labinot Grudës nuk i ka mbetur asgjë.

Reklama

“Nëse e merrni aktakuzën dhe shikoni rrjedhën e atyre 2 milionë e 770 mijë euro, i bie që Labinot Grudës si ka mbetë kurrgjë, sepse ato para i kanë marrë kompanitë dhe kanë paguar faturat që i kanë pas borxh.  Cila është arsyeja e ndihmës në kryerjen e kësaj vepre apo cili është përfitimi i tjetërkujt”, ka thënë Latifaj.

Tutje, ai theksoi se e vetmja provë që prokuroria pretendon që e ka është se dikush i ka pasur të dhënat e kompanisë së Kadri Shalës.

Reklama

“Ato të dhëna tash sa jemi tu e mbajtë në fjalën hyrëse hyn në ARBK dhe i nxjerr, aq lehtë. Sa i përket veprës penale të shpëlarjes së parave, Kadri Shala akuzohet se me qëllim të fshehjes së burimit të të hollave të fituara në mënyrë të paligjshme dhe dhënies së epitetit që janë fituar në mënyrë të ligjshme, cili është epiteti që janë dhënë në mënyrë të ligjshme apo paligjshme me çka prodhohet ky epitet, apo në mungesë prove kjo fjala epitet rrok gjon, gjithqysh mundet me interpretu, thotë kanë ardhë nga Thesari i Shtetit në një llogari bankare ku janë paguar faturat që kanë qenë borxhe ndër vite”, ka thënë ai.

Reklama

Sipas avokatit, është e vërtetë që janë bërë pagesa dhe në asnjë moment këtë nuk e mohon klienti i tij.

“Është e vërtetë që janë paguar këto, në asnjë moment nuk e mohon Kadri Shala, cila është paligjshmëria këto që kërkon vepra e shpërarjes së parave për elementet e saj. Gjatë këtij shqyrtimi do të provojmë se nuk ka kryer Kadri Shala as veprën penale të ndihmës as të shpëlarjes së parave”, shtoi Latifaj.

Po ashtu, avokati tha se është e vërtetë se këto para i akuzuari Shala i ka shpenzuar pasi kanë ardhë në llogarinë e tij, por jo duke i ndihmuar dikujt apo duke i shpërlarë.

Kurse, i pandehuri Kadri Shala ka thënë se ai nuk e di ligjin e bankave pasi nuk është bankier, por se çdo transaksion që është bërë, bankieri ka qenë në bankën ku ka dorëzuar faturat dhe e ka kërkuar një rekomandim se a mund të aprovohet kjo pagesë.

“Për çdo pagesë siç e thash më herët unë jam futur fizikisht në bankë dhe çdo herë është aprovuar dhe nga kush aprovohet nga banka apo banka qendrore, nuk e di. Çka mua më shqetëson më së shumti është se brenda 9-10 ditë nuk e di Thesari se ku janë mjetet, nuk e di dikush i shtetit i ligjshëm dhe mua më ka lënë drejt, rrjedhshëm, ngadalë dhe qetë me pagu dhe kam menduar se jam duke vepruar ligjshëm”, ka thënë ai.

Tutje, tha se 440 mijë euro janë paguar me datën 9, ku ka prova se janë paguar për makina dhe se nuk kanë ardhur të njëjtat, pasi ka plasur ky skandal dhe Kosova do t’i marrë ato makina.

“Dhe dalin jashtë shtetit 440 mijë euro dhe shkojnë për 24 orë pa alarm, a është për terrorizëm a për çka kanë kaluar dhe të provohet ky transaksion si brenda si jashtë. Çdo faturë bankieri e ka pyetur dikë dhe unë nuk kam paguar vetëm në një bankë, kam paguar në Prishtinë, Prizren, Fushë Kosovë, kam paguar faturë 8 mijë euro, 800 euro, 10 mijë euro dhe çdo herë është marrë një rekomandim dhe unë kërkoj të kërkohet rregullorja e bankave dhe të shihet si funksionon dhe si bëhet një pagesë”, ka thënë ai.

Tutje, tha se kur bie për të fjetur, e mendon shpesh se si u hapën këto rrugë 10 ditë pa u diktuar asgjë.

“Si dolën ato mjete aq shpejtë dhe diçka nuk është mirë për mua dhe kur bie me fjet mendoj si u çelën këto rrugë 10 ditë pa u diktuar asgjë dhe unë kam bërë pagesa të rregullta nëpër banka dhe firmat e 3, 4 dhe 5 si firma GAP nuk e njoh personin dhe as nuk kam punuar”, tha ai.

Ndërkaq, përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Klit Shala tha se përkrahin deklarimin e prokurorit dhe rezervojnë të drejtën për të paraqitur kërkesë pasurore juridike.

Paraprakisht, kur u deklarua lidhur me fajësinë dhe tha se është i pafajshëm, Shala shtoi se është e vërtetë se në llogarinë e kompanisë së tij kanë rënë mbi 2 milionë euro nga Thesari i Shtetit dhe është e vërtetë se sipas skemave i ka paguar 1 milion e 400 mijë euro në firma të ndryshme, të rregullta dhe jofiktive që kanë qenë në punë.

“Por, edhe më herët për ata që kanë pas obligime, më herët që i kam paguar dhe disa persona fizik një donacion. Kështu mbi 1 milion e 400 mijë euro kanë kaluar nga ato firma të rregullta të cilat kanë kaluar edhe nga ATK. Është e vërtetë se 440 mijë euro janë paguar një firmës turke që nga marsi i vitit 2020 kontratë për faturë dhe pro faturë për blerjen e disa makinave dhe kanë kaluar me pagesë të rregullt në emër të faturës dhe një pjesë të shumës e ka nxjerrë me kesh nga banka është e vërtetë edhe kjo”, tha ai.

Tutje, i njëjti tha se të gjitha këto pagesa i ka kryer ai personalisht nëpër banka fizikisht, jo përmes e-banking.

“Sikurse të kisha pas dijeninë se janë të parregullta sigurisht se nuk do të kisha guximin të futem çdo ditë në bankë dhe të bëj fatura e pagesa, e kisha bërë përmes e-banking dhe e kisha kryer ose të kundërtën do t’i kisha nxjerrë pasi ka pas kohë boll në mënyrë kesh për t’i maskuar. Asnjë logjikë nuk e thotë se unë të marr shpërblim ose të di duke i dhënë dikujt diçka dhe atë si ndihmë nuk është e provueshme se i kaë dhënë dikujt apo faturë kur nga ARBK ka mundur me marr ëdikush llogarinë”, tha ai.

Tutje, tha se ai nuk e  pranon fajësinë as për pikën për shpëlarje të parasë.

“Se janë nxjerrë nga shteti jonë dhe janë shpërnda në bizneset tona, ato nuk janë maskuar dhe ato para që janë nxjerrë kesh, i kam deklaruar në hetuesi dhe ka pas firma që nuk ka pas llogari dhe më ka thënë ami kush dhe ia kam dhënë dhe çdo material është emri, vendi dhe personi që është përfitues i shtëpive që kanë qenë duke punuar. Unë edhe njëherë deklarohem se për asnjërën pikë nuk e ndjej veten fajtor”, tha ai.

Kadri Shala deklarohet i pafajshëm lidhur me akuzat për vjedhjen e mbi 2 milionë eurove nga Thesari i Shtetit

Prishtinë – I akuzuari Kadri Shala nuk e pranoi fajësinë për asnjë pikë të akuzës për rastin e njohur si “2 milionëshi” për vjedhjen nga Thesari i Shtetit, ku buxheti i Republikës së Kosovës u dëmtua 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centë.

Shala u deklarua i pafajshëm, në seancën e së hënës, në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

“Nuk ndihem fajtor”, deklaroi Shala.

Pas kësaj, gjyqtari Arben Hoti tha se refuzohet pranimi i fajësisë për të akuzuarin Labinot Gruda, lidhur me veprën penale nga dispozitivi për shpëlarje të parasë në bashkëkryerje.

Tutje, avokati i Labinot Grudës, Tahir Rrecaj kundërshtoi mospranimin e fajësisë për një pikë të aktakuzës, për të mbrojturin e tij.

“Pse nuk është pranuar fajësia, çka ka lidhje a e pranon edhe i bashkakuzuari kur përgjegjësia penale është individuale. Ky e pranon fajësinë, përndryshe kisha ndërmend të propozoja edhe veçimin e procedures”, tha Rrecaj.

Ai tha se kjo është e paprecedent, ngase nuk sheh asnjë arsye përse të mos i pranohet fajësia të mbrojturit të tij dhe se sipas tij, i akuzuari Gruda nuk është i detyruar me qenë i varur nga i akuzuari Shala.

“Nëse keni arsye tjera, kisha dashtë me ditë”, shtoi Rrecaj.

Në anën tjetër, gjyqtari Arben Hoti tha se trupi gjykues ka konsideruar kësi soji sepse prejudikohet fajësia e një personi, një të pandehuri tjetër.

Avokati Rrecaj tha se është në interes të mbrojtjes dhe prokurorisë me ditë se pse po refuzohet.

“Duhet me pasë një arsye pse, nëse nuk janë plotësu kushtet ligjore për pranimin e fajësisë, thuajeni haptazi”, tha ai.

Pas tij, prokurori Valdet Gashi tha se e mbështet propozimin e avokatit Tahir Rrecaj, lidhur me pranimin e fajësisë.

“Edhe ne si prokurori nuk konsiderojmë asnjë pengesë ligjore të pranohet fajësia edhe pse i njëjti në bashkëkryerje me Kadri Shalën, ne në seancën e kaluar kemi vlerësu të gjitha kërkesat që parashihen me nenin 248 dhe kemi vlerësu se janë plotësu të gjitha kërkesat, nuk shoh pengesë ligjore që të konsiderohet e papranuar fajësia”, tha Gashi.

Gjykatësi Hoti, tha se trupi gjykues, bazuar në rrethanat universal që është prejudikimi i fajësisë, ka vendosur mos ta pranojë fajësinë, konkretisht të shkohet me administrimin e provave për veprën penale pastrim i parasë.

“Sepse në këtë mënyrë po vështirësohet pozita procedurale e një të pandehuri, në anën tjetër gjykata ashtu siç e ceki me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit do të ketë parasysh deklarimin e të pandehurit Labinot Gruda, pasi që vet deklarimi i tij në njëfarë forme ka treguar se është penduar dhe edhe me dënim më të butë mund të arrihet qëllimi”, tha Hoti.

Tutje, avokati Rrecaj tha se nuk do të bëjnë as pyetje e as kundërshtim.

“Cili do të jetë roli jonë, as nuk do të bëjmë pyetje, as sqarime, as rrethanat e veprës, as provat materiale, ku është esenca që ne të marrim pjesë në shqyrtimin gjyqësor, kur tash po deklarohem se nuk do të paraqes asnjë pyetje, as kundërshtim. Cili është efekti?”, u shpreh Rrecaj.

Avokati Hoti iu drejtua se po e shikon nga prizmi i klientit të tij, por gjykata i ka marrë parasysh arsyet që i theksoi më lartë.

“Mos më keqkuptoni ju lutem, pse nuk lidhet një rrugë më e shkurtë me veçu procedurën dhe kur bëhet i plotfuqishëm aktgjykimi keni të drejtë ta thirrni në një procedurë si dëshmitar”, iu përgjigj avokati.

Shqyrtimi gjyqësor  po vazhdon me fjalën hyrëse.

Në seancën e mbajtur më 11 shkurt 2022 i akuzuari Labinot Gruda e kishte pranuar fajësinë lidhur me akuzat se e dëmtoi buxhetin e Republikës së Kosovës në vlerë prej 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centë.

Mirëpo, për tu deklaruar mbi fajësinë i akuzuari i dytë në këtë rast, Kadri Shala, seanca ishte shtyrë për një ditë tjetër, me propozim të mbrojtësit të Shalës, avokatit Florent Latifaj, në mënyrë që të konsultohet me të mbrojturin e tij, meqenëse tha se tashmë kanë ndërruar rrethanat.

Në aktakuzë thuhet se Labinot Gruda, akuzohet për veprat penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Hyrja në sistemet kompjuterike”, “Vjedhja e identitetit dhe pajisja e qasjes” dhe “Shpëlarje e parasë” lidhur me nenin 56 të Ligjit për Parandalimin e shpëlarjes së parasë dhe financimin e terrorizmit, në bashkëkryerje me të pandehurin Shala.

Ndërkaq, thuhet se Kadri Shala, akuzohet për veprat penale “Shpëlarje e parasë” lidhur me nenin 56 të Ligjit për Parandalimin e Shpëlarjes se Parasë dhe Financimin e Terrorizmit, në bashkëveprim me të pandehurin Gruda, dhe “Ndihma”, në ndërlidhje me veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Në aktakuzë thuhet se Labinot Gruda veprat penale që i vihen në barrë i kreu në cilësinë e personit zyrtar, me pozitë menaxher i tavolinës ndihmëse për Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës (SIMFK) në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve-Thesari i Shtetit. Ndërsa, Kadri Shala ishte i autorizuar ligjor në kompaninë “LDA Group SHPK”.

Sipas PSRK-së, si pasojë e veprimeve inkriminuese të të pandehurve Labinot Gruda dhe Kadri Shala buxhetit të Republikës së Kosovës, i është shkaktuar dëm në vlerë prej 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centë.

“Lidhur me këtë, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka kërkuar konfiskimin e katër (4) veturave, të cilat janë rrjedhojë e këtij aktiviteti kriminal, shumën e të hollave të cilat janë ngrirë me urdhër të gjykatës, si dhe nga ana e të pandehurve të bëhet kompensimi i humbjes apo dëmit të shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës, deri në përmbushjen e vlerës së dëmit të shkaktuar si rezultat i veprave penale, ose në të kundërtën, gjykata lidhur me këtë të konfiskojë çdo pasuri të të pandehurve deri në kompensimin e plotë të dëmit të shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës”, thuhej në komunikatën e PSRK-së.

Gjithnjë sipas aktakuzës, Labinot Gruda më 9 tetor 2020, me qëllim të përfitimit në mënyrë të kundërligjshme të dobisë pasurore për vete dhe të tjerët, dhe për t’i shkaktuar dëm buxhetit të Republikës së Kosovës, në kundërshtim me detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës ka ndërhyrë në ndarjen buxhetore, dhe ka transferuar shumën prej 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centë, në llogarinë bankare në emër të “LDA GROUP”, SH.P.K.

Ashtu që sipas aktakuzës, Gruda është kyçur në SIMFK dhe ia ka shtuar userit të tij mundësinë e shtimit të klasës funksionale në sistem, me ç’rast ka regjistruar furnitorin “LDA GROUP” SH.P.K, më pastaj ka krijuar përdoruesit fiktiv përmes të cilëve ka ndërmarrë veprimet për qasje për urdhër-blerje, për pranim të mallit dhe krijim të kuponave të shpenzimit, si dhe ka ndërruar fjalëkalimin e përdoruesit ekzistues “FAZLIUF”(Fadil Fazliu), i cili kishte qasje në sistem si zyrtar certifikues i Ministrisë së Infrastrukturës, përmes të cilit ka certifikuar kuponët e shpenzimit për operatorin “LDA GROUP” SH.P.K., me ç’rast Thesari i Kosovës sipas procedurave standarde të SIMFK-së, ka ekzekutuar pagesat në llogari të këtij operatori.

Kurse, Shala akuzohet se më 9 tetor 2020 me dashje dhe me qëllim të krijimit të kushteve dhe mundësive për realizimin e veprimeve inkriminuese të të akuzuarit Gruda, i ka ndihmuar të njëjtit duke i dhënë në dispozicion të dhënat e plota për subjektin juridik “LDA GROUP” SH.P.K, dhe llogarinë bankare të të njëjtës, ku person i autorizuar i të cilës me kompetenca të plota është i akuzuari Shala, me ç’rast i ka mundësuar të akuzuarit Gruda që paratë prej 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centë, t’i transferojë në mënyrë të kundërligjshme në llogarinë bankare të këtij subjekti.

Prokuroria, gjithashtu pretendon se të akuzuarit Gruda dhe Shala nga 9 deri më 15 tetor 2020, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, vendit, lëvizjes ose pronësisë së parave të transferuara në mënyrë të kundërligjshme, fillimisht Gruda i ka transferuar këto para në llogarinë bankare të “LDA GROUP”, e më pastaj Shala në emër të blerjes, huazimit, avansit, donacionit dhe kryerjes së obligimeve, i ka transferuar në llogari të ndryshme bankare të personave fizik dhe juridik dhe atë brenda Kosovës shumën prej 1 milionë e 416 mijë e 413 euro e 64 centë dhe jashtë saj shumën prej 440 mijë euro, si dhe ka tërhequr nga banka shumën prej 221 mijë e 582 euro e 26 centë, gjoja për pagesa dhe nevoja të kompanisë. /BetimipërDrejtësi/