Nga sot e tutje, qytetarët kanë mundësinë të informohen për borxhin publik përmes mjetit të ri të transparencës realizuar nga ana e Ministrisë së Financave me mbështetjen e IRI dhe USAID. Faqja detajon borxhin, lëvizjen e tij sipas viteve, ripagimet e tij, tërheqjet e tij për vitin 2020 dhe si do të financohet. Zv. ministrja e Financave Shiret Elezi tregon se përmes transparencës së plotë fiskale, qytetarët do të jenë në gjendje të identifikojnë lajme të rreme që abuzohen për përfitime politike.

“Mbroj fuqishëm transparencën fiskale dhe edukimin e taksapaguesve pra qytetarëve në financat publike, dokumentet kryesore të buxhetit, të cilat unë mendoj se janë veçanërisht të rëndësishme për qytetarët. Pavarësisht nga njohuritë ekonomike të tyre, të dhënat paraqiten dhe sistemohen në një mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme, në mënyrë që të jenë të qarta. Me këtë paraqitje të kuptueshme lehtë të të dhënave të borxhit publik, ne kemi besim se do të kontribojë në zvogëlimin e mashtrimeve të borxhit publik, niveleve dhe qëndrueshmërisë dhe gjithashtu do të kontribojë në edukimin financiar për opinionin e gjerë”, thekson Elezi.

Platforma përbëhet nga pesë pjesë: borxhi publik dhe përbërësit e tij, lëvizja e borxheve sipas viteve, financimi i borxhit publik në vitin 2020, emetimi i letrave me vlerë dhe pjesa edukative.

Faqja ofron të dhëna për fondet e tërhequra në tregjet e brendshme dhe të huaja gjatë vitit 2020, por gjithashtu se borxhet e vjetra dhe të huaja mbi 700 milion euro duhet të shlyhen.

Për të rritur transparencën fiskale të platformës, janë publikuar të dhëna më parë të pabotuara, siç është borxhi i ndërmarrjeve publike për secilin vend si dhe huazimi i pritshëm si dhe huazimet dhe pagesat nga ndërmarrjet publike.

“Instrumentet e financimit të borxhit – letrat me vlerë të qeverisë dhe eurobonove janë shpjeguar gjithashtu në detaje. Në periudhën e kaluar për çdo ankand kishte lajme se shteti kishte marrë hua një shumë të caktuar. Të nesërmen, kur bëhet kthimi i borxhin të vjetër nga emetimi i letrave me vlerë më herët, nuk mbartet për opinionin. Dhe e vërteta se sa para u tërhoqën në bazë të këtij ankandi është në mes. Kjo është shuma që kemi lëshuar minus sasinë që u kthyem të nesërmen ose ndonjë nga ditët në vijim. Për më tepër, tani letrat me vlerë të qeverisë kanë historikisht nivelin më të ulët të interesit dhe janë një nga burimet më të lira për financimin e deficitit buxhetor, sqaron Elezi duke shtuar se nëse për letrat shtetërore me vlerë 12 mujore norma e interesit para ishte 8%, tani është 0.5%.

Të dhënat për të gjitha eurobonot e emetuara deri më tani me normat e interesit dhe kur ato janë dhënë për shkak të ripagimit. Nëse klikojmë në ripagimet e Eurobonit, kemi të gjitha obligacionet, pasi ato janë maturuar. Siç mund ta shihni, këtë vit, në 2021, 2023 dhe 2025, do të ripaguhen eurobonat në shumën e 1 miliard dhe 628 milion euro”, thotë Elezi./Telegrafi/