Momenti kur ligji për parandalimin e diskriminimit u shfuqizua është shumë i pafavorshëm, tha Ministrja e Drejtësisë Renata Deskoska, duke theksuar rëndësinë e ligjit, por beson se qytetarët e diskriminuar mund të kërkojnë të drejtat e tyre bazuar në kushtetutë dhe Konventën Evropiane. Anëtarët e larguan ligjin në një kohë kur nuk ka Kuvend dhe madje një vit pasi është dorëzuar iniciativa dhe kryetari i organit kushtetues, Sali Murat, arsyetohet se nuk mund të mbajë çështjen që ishte pjekur për vendimmarrje. Sidoqoftë, ai thekson se ka votuar kundër.

Paraqitësi i iniciativës para ish-presidentit kushtetues të Komisionit për Diskriminim, Dashtevski, beson se anëtarët e komisionit duhet të përgjigjen.

Nisma, e cila kundërshton se ligji kundër diskriminimit nuk u miratua nga shumica e kërkuar, u ngrit një vit më parë. Anëtarët e ish-Komisionit për eliminimin e diskriminimit paraqitën ankesën në gjysmën e dytë të majit, konfirmoi për “Telma” ish-kryetari i komisionit Aleksandar Dashtevski. Nëntë muaj më vonë, në fund të janarit të këtij viti, kushtetuesja e vendosi iniciativën në rendin e ditës dhe vendos të fillojë një procedurë për vlerësimin e ligjit që u shfuqizua këtë javë, në një kohë kur Kuvendi është shpërbërë.

Pse vendosi Gjykata Kushtetuese tani për të shfuqizuar ligjin dhe për të lënë qytetarët e margjinalizuar dhe të prekshëm pa mbrojtje ligjore?

“Çështja tashmë është paraqitur për vendim, kam pritur për një kohë, por nuk mund ta mbaja për një kohë të gjatë, më duhej ta vendosja në rendin e ditës. Unë jam gjykatësi i vetëm që ishte kundër heqjes dhe do të shkruaj një mendim më vete. 30 e disa ligje janë miratuar në këtë mënyrë në Kuvend”, tha Murat./Telegrafi/