Qeverisja Korporative është sistemi me të cilin kompanitë drejtohen dhe kontrollohen, e ku bordet e drejtorëve janë përgjegjës për qeverisjen e kompanisë.

Reklama

Kjo është shumë e rëndësishme sepse krijon një sistem rregullash dhe praktikash që përcaktojnë se si funksionon një kompani dhe si ajo përafron interesat e të gjithë akterëve të saj.

Qeverisja e mirë e korporatës çon në praktika etike të biznesit, gjë që çon në qëndrueshmëri financiare. Nga ana tjetër, kjo mund të tërheqë investitorë.

Ndërkohë, në botë ekzistojnë tri modele kryesore të udhëheqjes mbi të cilat bazohet teoria e qeverisjes së korporatës e që është modeli anglo-sakson, kontinental dhe ai japonez.

Reklama

Por çka është Qeverisja Korporative dhe a praktikohet nga bizneset kosovare?