Jo rrallë herë kohëve të fundit na ka rënë të dëgjojmë të flitet për ngritjen e çmimeve, gjë që i ka bërë pothuajse të gjithë tashmë të njohur me termin “inflacion”.

Mirëpo pak nga ju mund ta keni dëgjuar fjalën “stagflacion”, e që është një kombinim i dy termave “stagnacion” dhe “inflacion”.

Profesori i ekonomisë Muhamet Mustafa flet rreth asaj se a pritet që Kosova në të ardhmen e afërt të përfshihet në një situatë të tillë dhe çfarë veprime duhen ndërmarrë për të evituar rritjen e mëtutjeshme të inflacionit dhe rënien e ekonomisë.

Por çka është ky term më gjerësisht dhe a e ka përfshirë tashmë Kosovën?

Reklama