Inflacioni vjetor i Konsumit (CPI) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti në 7.1 për qind në nëntor, duke u zbutur nga 7.7 për qind që ishte në tetor.

CPI i cili mat ndryshimet në çmimet e mallrave dhe shërbimeve nga këndvështrimi i konsumatorit, ra më i ulët se vlerësimi i tregut për një rritje vjetore prej 7.3 për qind.

Shifra ka qenë rritja më e vogël 12-mujore që nga periudha që përfundon në dhjetor 2021, ndërkohë që është një rënie e mprehtë nga një fitim vjetor prej 9.1 për qind në qershor, i cili ishte rritja më e madhe 1 vjeçare që nga nëntori 1981.

Reklama

Në baza mujore, CPI-ja në nëntor u rrit me 0.1 për qind nga muaji i kaluar, duke rënë sërish nën pritshmërinë e tregut për një rritje prej 0.3 për qind, në tetor tregoi një rritje mujore prej 0.4 për qind.

Reklama

Çdo vit, CPI bazë u rrit me 6 për qind në nëntor, duke rënë gjithashtu nën vlerësimin e tregut për një rritje prej 6.1 për qind, ndërsa u rrit me 6.3 për qind në tetor nga viti në vit.

Rezerva Federale e ka rritur normën e saj bazë të interesit me një total prej 375 pikë bazë ose 3.75 për qind, që nga marsi për të vënë nën kontroll inflacionin rekord. /Telegrafi/