Banka Ekonomike ka fituar çmimin prestigjioz ndërkombëtar për “Decade of Exellence in Banking Kosovo 2021”, për vitin 2021. Çmimi në fjalë është ndarë nga revista prestigjioze “Global Banking and Finance”, e cila është ndër publikuesit kryesorë në shqyrtimin e performancës të sektorit bankar.

Për 20 vite, Banka Ekonomike ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e mirëqenies së qytetareve tanë.

Ndarja e këtij çmimi dhe vlerësimi të cilin na bëjnë çdo ditë klientët tanë, konfirmon edhe njëherë misionin e Bankës për të ofruar shërbime moderne dhe kualitative për të gjithë klientët tanë.

Banka Ekonomike

20 vite – Besim dhe Partneritet!