Markat janë pjesë e të gjitha aspekteve të jetës. Sot, korporatat e ndryshme vlerësojnë rëndësinë e zhvillimit të një identiteti online të qasshëm nga kushdo në kompjuter apo telefon të mençur. Ato më të suksesshmet përdorin rrjetet sociale, reklamat dhe marketingun dixhital për të ngulitur emrin dhe produktet e tyre në mendjen e konsumatorëve.

USA Today sjell 25 markat më të vlefshme në botë. /Telegrafi/

Apple
Vlera: 214.48 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 229.23 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 121,000 dollarë

Google
Vlera: 155.50 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 110.86 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 113,000 dollarë

Amazon
Vlera: 100.76 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 177.87 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 100,000 dollarë

Microsoft
Vlera: 92.72 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 89.95 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 117,000 dollarë

Coca Cola
Vlera: 66.34 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 35.41 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 75,000 dollarë

Samsung
Vlera: 59.89 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 211.40 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 92,000 dollarë

Toyota
Vlera: 53.40 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 258.24 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 92,000 dollarë

Mercedes-Benz
Vlera: 48.60 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 188.89 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 71,000 dollarë

Facebook
Vlera: 45.17 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 40.65 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 117,000 dollarë

McDonald’s
Vlera: 43.42 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 22.82 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 52,000 dollarë

Intel
Vlera: 43.29 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 62.76 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 97,000 dollarë

IBM
Vlera: 42.97 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 79.14 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 93,000 dollarë

BMW
Vlera: 41.00 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 113.46 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 89,000 dollarë

Disney
Vlera: 39.87 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 55.14 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 80,000 dollarë

Cisco
Vlera: 34.58 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 48.00 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 104,000 dollarë

General Electric
Vlera: 32.76 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 122.09 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 92,000 dollarë

Nike
Vlera: 30.12 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 34.35 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 85,000 dollarë

Louis Vuitton
Vlera: 28.15 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 49.02 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 75,000 dollarë

Oracle
Vlera: 26.13 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 39.83 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 94,000 dollarë

Honda
Vlera: 23.68 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 135.04 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 69,000 dollarë

SAP
Vlera: 22.89 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 28.2 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 97,000 dollarë

Pepsi
Vlera: 20.80 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 63.53 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 73,000 dollarë

Chanel
Vlera: 20.00 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 9.6 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 77,000 dollarë

American Express
Vlera: 19.14 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 27.03 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 86,000 dollarë

Zara
Vlera: 17.71 miliardë dollarë
Fitimet vjetore: 29.12 miliardë dollarë
Rroga mesatare në kompani: 44,000 dollarë