Para se të filloni të planifikoni biznesin tuaj, duhet të kuptoni veten. Kjo do të thotë t’i hedhësh një sy vetes si pronar/e biznesi dhe të kuptosh se cilat janë pikat e forta dhe të dobëta. Ju mund të jeni të mrekullueshëm në menaxhimin e parave dhe buxhetit, por mund të jeni të tmerrshëm në marketing. Kuptimi i pikave tuaja të forta dhe të dobëta do t’ju ndihmojë të menaxhoni se si e drejtoni biznesin tuaj.

Pas kësaj duhet dhe të identifikoni pikat e forta dhe të dobëta të biznesit tuaj në mënyrë që të ju ndihmojë të plotësoni boshllëqet e njohurive tuaja përpara se të bëni çdo hap të rëndësishëm. Një mënyrë shumë efektive për ta bërë këtë është përmes hulumtimeve. Kompania e Hulumtimeve Pyper ofron hulumtime kualitative dhe kuantitative për sektorin publik dhe sektorin privat.

Reklama

View this post on Instagram

A post shared by Pyper (@pyper.info)

Reklama

Disa nga shërbimet që Pyper i ofron janë:

MATJA E OPINIONIT PUBLIK
Fokusi i këtij hulumtimi është përceptimi i qytetarëve mbi tema të ndryshme që kanë të bëjnë me gjendjen në Kosovë.

HULUMTIMI I TREGUT
Ky shërbim identifikon barrierat e mundshme në fazën e planifikimit apo zhvillimit të ndonjë biznesi.

MONITORIMI DHE VLERËSIMI
Hulumtimi bëhet përgjatë implementimit të projektit dhe u mundëson bizneseve të bëjnë vendimarrjen e duhur, përmirsimin dhe vlerësimin e projekteve.

MONITORIMI DHE VLERËSIMI
Hulumtimi bëhet përgjatë implementimit të projektit dhe u mundëson bizneseve të bëjnë vendimarrjen e duhur, përmirsimin dhe vlerësimin e projekteve.

VLERËSIMI I PRODUKTIT
Ky shërbim parasheh se si do te pritet nga klientët produkti/shërbimi i cili do të lansohet në treg.

Reklama

Për më shumë informacione na kontaktoni në info@pyper.info për të siguruar rrugëtimin tuaj në treg. Me Pyper, ju jeni një hap para të tjerëve.

Reklama