Ministria e Kulturës e Shqipërisë, ka publikuar një broshurë kulturore, me aktivitete artistike që mund t’i realizoni nga shtëpia, përmes internetit.

Në këtë link është lista e muzeve, kopshteve zoologjike dhe atraksioneve të tjera nga vende të ndryshme që mund të vizitohen virtualisht nga shtëpia – nga ai i Ana Frankut në Holandë, deri tek Galeria e Arteve në Uashington.