Instituti i Statistikave raporton sot se, rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë së Informacionit gjatë vitit 2021, nga grup-mosha 16-74 vjeç, treguan se e përdorin internetin 79.3 për qind e popullsisë, nga të cilët 91.7 për qind e përdorin çdo ditë. 98.7 për qind e individëve kanë përdorur telefona të mençur për të hyrë në internet.

Reklama

Ndërkohë 22.8 për qind e popullsisë e përdorin internetin nëpërmjet laptopit dhe 8.8 për qind nëpërmjet tabletit. 98.3 për qind kryejnë thirrje/video thirrje përmes Skype, Viber, WhatsApp dhe ky tregues ka shënuar rritje prej 2.1 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2020.

Përqindja e familjeve shqiptare që kanë qasje në internet është 88.3 për qind krahasuar me 83.3 për qind të një viti më parë. 78.3 për qind ose 530,755 familje kanë për qind në internet me rrjet fiks broadband (rrjet optike ose kabllor, ADSL), tregues i cili ka shënuar rritje prej rreth 9.6 pikë përqindje. Përqindja e familjeve me qsje në internet nëpërmjet lidhjes “mobile broadband” (3G/4G) është 99.1 për qind krahasuar me 90.7 për qind në vitin 2020.

Reklama
Reklama

Përdorimi i TIK nga individët e grup-moshës 16-74 vjeç Individët e moshës 16-74 vjeç që kanë përdorur internetin në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës, përfaqësojnë 79.3 për qind të popullsisë në studim. Tregues i cili ka regjistruar një rritje rreth 7.1 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2020.

Ndër to, përdoruesit e shpeshtë të internetit përfaqësojnë 91.7 për qind të individëve (që përdorin internet çdo ditë apo pothuajse çdo ditë) dhe 7.7 për qind (të paktën një herë në javë), krahasuar me 88.2 për qind dhe 10.8 për qind për të njëjtat kategori në 2020.

Nga ana tjetër, aktivitetet që kryhen nëpërmjet internetit në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës të cilat kanë regjistruar rritjet më të larta janë: kërkim i informacionit për të mira dhe shërbime (3.7 pikë përqindje), kërkim i informacionit lidhur me shëndetin (2,6 pikë përqindje) si dhe thirrjet nëpërmjet internetit/video thirrjet me 2.1 pikë përqindje.

Reklama
Reklama

Përdorimi i e-Qeverisjes, rritet shkarkimi i dokumenteve online

Në vitin 2021 të gjitha kategoritë për kontaktet elektronike nëpërmjet internetit me autoritetet publike dhe disa shërbime publike, si faqet e internetit në lidhje me detyrimet e qytetarëve (deklaratën tatimore, njoftimin për zhvendosje), të drejtat (përfitimet sociale), dokumentet zyrtare (letërnjoftim, certifikatë të lindjes), shërbimet arsimore publike (biblioteka publike, informacion mbi regjistrimin në shkollë ose universitet, shërbimet e shëndetit publik) kanë shënuar rritje. Rritja më e lartë është shënuar për kategorinë “shkarkimi apo printimi e formularëve zyrtarë” me 4.7 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2020. 97.5 për qind e individëve që kanë ndërvepruar me autoritet publike nëpërmjet internetit kanë mbetur të kënaqur me shërbimet publike të ofruara.

Reklama

21.4 për qind e popullsisë 16-74 vjeç bënë blerje online

Reklama

Blerjet “online” i referohen porosive të mallrave ose shërbimeve nëpërmjet internetit, blerjen e tyre nëpërmjet internetit (e-blerje) për qëllime personale nëpërmjet çdo lloji pajisjeje (desktop, i lëvizshëm ose i dorës, përfshirë telefonin celular ose telefon smart).

Blerjet “online” janë kryer nga 21.4 për qind e popullsisë së grup-moshës 16-74 vjeç “në 12 muajt e fundit”, nga momenti i kryerjes së intervistës, tregues i cili ka shënuar një rritje prej 1.9 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2020.

Ndër blerjet “online”, produktet/shërbimet që zënë peshën më të madhe janë rroba/këpucë/aksesorë me 88.9 për qind, të cilat kanë treguar një rritje nga viti 2020 me 4.1 pikë përqindje. Gjithashtu edhe në vitin 2021, rritjen më të lartë e kanë shënuar blerjet “online” për “ushqime/pije nga dyqanet apo ofruesit” me 4.7 pikë përqindje.

Reklama
Reklama

Ritet me 8 për qind instalimi i aplikacioneve

Në vitin 2021 të gjitha aftësitë teknologjike apo kompjuterike kanë shënuar rritje, ku rritja më e lartë është shënuar për aftësitë lidhur me “instalimi i softwareve/aplikacioneve” dhe “transferimin e materialeve” përkatësisht me 8,6 pikë përqindje dhe rreth 6 pikë përqindje.

Përdorimi i internetit në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës tek të rinjtë e moshës 16-24 vjeç është 96.7 për qind. Individët e grup-moshës 65-74 vjeç, të cilët kanë deklaruar që nuk e kanë përdorur asnjëherë internetin zënë 51.1 për qind, tregues i cili është zvogëluar krahasuar me vitin 2020.

Reklama

Nëse do të analizojmë shpërndarjen e individëve që kryejnë thirrje/video thirrje (përmes Skype, Viber, WhatsApp), “gjatë tre muajve të fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës, vihet re se mbi 95 për qind e popullsisë 16-74 vjeç kryejnë thirrje/video thirrje. Shpërndarja e individëve që kryejnë thirrje/video thirrje (përmes Skype, Viber, WhatsApp) “gjatë tre muajve të fundit” sipas grup-moshave tregon se grup-mosha 25-34 vjeç ka shënuar përqindjen më të lartë 24.7 për qind ndjekur nga grup-mosha 16-24 vjeç me 20.7 për qind.

Reklama

Burrat blejnë ushqime me internet, gratë veshje

Përdorimi i internetit në vitin 2021 si për burrat edhe për gratë shënon vlerat më të larta për kategorinë “gjatë tre muajve të fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës, duke shënuar rritje prej 7.1 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2020. Gjatë vitit 2021, 80.3 për qind e burrave dhe 78.3 për qind e grave të grup-moshës 16-74 vjeç janë përdorues të internetit “gjatë tre muajve të fundit”.

Reklama

Shpeshtësia e përdorimit të internetit sipas ndarjes gjinore, tregon se përdorimi i internetit “çdo ditë/pothuajse çdo ditë” dominohet nga burrat me 50.7 për qind, ndërsa përdorimi i tij “të paktën një herë në javë” dominohet nga gratë me 53.1 për qind.

Sa i përket blerjeve nëpërmjet internetit, sipas gjinisë, gjatë vitit 2021 gratë kanë kryer më shumë blerje për “produkte për kujdes personal (kozmetikë)”, “produkte për fëmijë apo lodra për ta” si dhe “produkte shtëpiake”.

Reklama

Ndërkohë burrat kanë shfaqur preferenca më shumë në blerjet për “të mira dhe mallra sportive”, “shërbimet e ushqimit nga restorante/fast-food apo shërbimet katering” si dhe “ushqime apo pije nga dyqanet/ofruesit e ushqimit”. /Monitor/