Sot bëhet nënshkrimi i marrëveshjes për mirëkuptim dhe bashkëfinancim mes Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe komunave të Kosovës.

Marrëveshja do të nënshkruhet për bashkëfinancimin e projektit “Ndërtimi dhe rehabilitimi i sistemeve të ujitjes në Kosovë”.

Ngjarja e nënshkrimit do të mbahet në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.