RIT Kosovë (A.U.K) është e ngazëllyer për të njoftuar pranimin e saj në Iniciativën “IIE Generation Study Abroad”

“Duke u bashkuar me këtë iniciativë, ne i rrisim kapacitetet tona për të mbështetur mundësitë e shkëmbimit të studentëve dhe për rrjedhojë të rrisim lëvizshmërinë e studentëve mes RIT Kosovë (A.U.K.) dhe universiteteve të SHBA-së”, pohoi Sara Baxley, koordinatore e rekrutimit ndërkombëtarë të studentëve në RIT Kosovë (A.U.K).

Anëtarësimi në këtë iniciativë e lidh RIT Kosovë (A.U.K) me një rrjet të qindra universiteteve amerikane në mbarë botën, të gjitha të angazhuara për rritjen e mundësive të shkëmbimit të studentëve nëpërmjet partneriteteve.

Me rastin e anëtarësimit, Presidentja e RIT Kosovë (A.U.K) deklaroi se “Ky hap i rëndësishëm dhe emocionues drejt zgjerimit të mundësive globale të arsimit të RIT Kosovë (A.U.K) riafirmon angazhimin tonë për të kultivuar një mjedis më të larmishëm të të mësuarit që mbështet zhvillimin e nxënësve tek aftësive të shekullit të 21-të”.

Për të parë listën e të gjitha Kolegjeve dhe Universiteteve Ndërkombëtare që janë anëtare të Iniciativës “IIE GenerationStudyAbroad”, vizitoni:

https://www.iie.org/Programs/Generation-Study-Abroad/Our-Current-Partners/International-Colleges-and-Universities