Kandidati për Kryeprokuror të Shtetit, Shqipdon Fazliu ka paraqitur sot ankesë në Gjykatën Kushtetuese për vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurës se zgjedhjes për postin e Kryeprokurorit të Shtetit.

Lajmin për paraqitjen e ankesës e ka bërë të ditur avokati i tij, Flakorn Sylejmani në një postim në Facebook.

“Përmes kërkesës kemi kontestuar procedurën e zgjedhjes për postin e Kryeprokurorit të Shtetit përkatësisht vendimet e takimit e 212-të Këshillit Prokurorial të Kosovës të datës 06.04.2022”, ka shkruar avokati Sylejmani.

Kandidati për Kryeprokuror të Shtetit, Shqipdon Fazliu pretendon se Këshilli Prokurorial i Kosovës, gjatë procesit të zgjedhjes për postin e Kryeprokurorit të Shtetit, ka shkelur të drejtat e parashtruesit të kërkesës të garantuara me Kushtetutë, përkatësisht të drejtën për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, të drejtën në mjet juridik, të drejtën për barazi para ligjit, të drejtat zgjedhore dhe të pjesëmarrjes, të drejtat për mbrojtje gjyqësore e të drejtave të Kushtetutës së Kosovës si dhe të drejtat tjera të përcaktuara me Ligj dhe Konventa ndërkombëtare.

Reklama
Kush do të jetë Kryeprokurori i ri i Shtetit? Këta janë pesë kandidatët Kush do të jetë Kryeprokurori i ri i Shtetit? Këta janë pesë kandidatët
Reklama

Në garë për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit ishin: Armend Hamiti, Blerim Isufaj, Kujtim Munishi, Lulzim Sulejmani dhe Shqipdon Fazliu.

Kujtojmë se KPK-ja kishte votuar në mënyrë unanime Blerim Isufajn për Kryeprokuror të ri të Shtetit.

Ky vendim i KPK-së u kundërshtua nga ambasadorët e huaj dhe organizatat vendore, të cilët theksonin se janë shpërfillur parimet për një proces të drejtë dhe meritor.

Njoftimi i plotë i avokatit Sylejmani:

Përmes këtij njoftimi, dëshirojmë të ju informojmë se sot me datën 28.04.2022 kemi paraqitur kërkesën e z. Shqipdon Fazliu në Gjykatën Kushtetuese për vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurës se zgjedhjes për postin e Kryeprokurorit të Shtetit

Reklama

Përmes kërkesës kemi kontestuar procedurën e zgjedhjes për postin e Kryeprokurorit të Shtetit përkatësisht vendimet e takimit e 212-të Këshillit Prokurorial të Kosovës të datës 06.04.2022.

Reklama

Objekt i kërkesës është vlerësimi i kushtetutshmërisë se procedurës së zgjedhjes për postin e Kryeprokurorit të Shtetit, përkatësisht të Vendimeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për emërimin dhe propozimin e kandidatit për Kryeprokuror të Shtetit.

Konsiderojmë se Këshilli Prokurorial i Kosovës, gjatë procesit të zgjedhjes për postin e Kryeprokurorit të Shtetit, ka shkelur të drejtat e parashtruesit të kërkesës të garantuara me Kushtetutë, përkatësisht të drejtën për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, të drejtën në mjet juridik, të drejtën për barazi para ligjit, të drejtat zgjedhore dhe të pjesëmarrjes, të drejtat për mbrojtje gjyqësore e të drejtave të Kushtetutës së Kosovës si dhe të drejtat tjera të përcaktuara me Ligj dhe Konventa ndërkombëtare.

Reklama

Gjithashtu, kemi kërkuar nga Gjykata Kushtetuese e Republikës se Kosovës të vendosë Masë të Përkohshme, përkatësisht të pezulloje procedurën e emërimit të kandidatit të propozuar, në pritje të rezultatit të procedurës në Gjykatë. /Telegrafi/

Reklama