Brifing për „SWIFT RESPONSE – 22“, stërvitja më e madhe e cila në pranverë do të mbahet në Krivollak, me mbi 4000 pjesëmarrës nga shtatë vende aleate – SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Franca, Mali i Zi, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.

Përgatitjet, siç thotë Petrovska, janë në fund.

“Stërvitja e cila do të ketë elemente ajrore dhe përfshin kërcime me parashutë, do t’i tregojë aftësisë e Armatës dhe kapacitetin e poligonit Krivollak dhe ekzekutimin e stërvitjeve të mëdha të përbashkëta aleate”, shkruan Petrovska.