Çështja e mjedisit nuk ka të bëjë vetëm me Ministrinë e Mjedisit, por përfshin edhen disa institucione që duhet të jenë të kyçur në këtë fushë. Ligjet tona aktuale nuk janë aspak të këqija, janë të mira. Por nuk është e mjaftueshme vetëm për të shkruar, ato duhet të zbatohen më mirë, tha sot Ministri i Mjedisit Naser Nuredini në debatin “Mbrojtja juridike e natyrës dhe mjedisit dhe mbrojtja gjyqësore e së drejtës për mjedis të shëndetshëm” në ASHAM.

Ai theksoi se ligjet në lidhje me mjedisin janë duke u përmirësuar dhe harmonizuar me direktivat e BE-së.

“Sidoqoftë, për çështjen që u debatua sot, si të zbatohen ligjet, duhet të bashkëpunojmë të gjithë së bashku, të gjitha ministritë, inspektorët, ASHAM”, tha Nuredini.

Ai tha se ekziston një listë e madhe e direktivave të BE-së që duhet të rishikohen dhe harmonizohen me ligjet tona.

“Jo të gjitha ligjet u zbatuan në mënyrë të barabartë për të gjithë. Sipas mendimit tim, ligji vlen për të gjithë”, theksoi ministri./Telegrafi/