Ministria e Financave njofton se ka hapur thirrje për aplikim në programin “Praktikë në Punë” për 100 të rijnë të cilët do të angazhohen në Qendrat për Punë Sociale, Qendrat Rezidenciale për të moshuar dhe aftësi të kufizuara, si dhe OJQ-të e licencuara nga MFPT-ja.

Sipas njoftimit, kompensimi për këtë praktikë është 170 euro, ndërkohë që kohëzgjatja e praktikës është gjashtë muaj.

Thirrja është e hapur deri më 11 nëntor 2022. /Telegrafi/